Als er niets verandert, kan er ook niets verbeteren! (video)

woensdag 28 okt 2015
play video

Het laatste filmpje over de verkeersproblemen, lees veiligheidsproblemen, in de schoolomgeving van de Waversesteenweg verscheen 9 maanden geleden op Youtube en heeft zeker niet geleid tot de oplossing van het probleem. Nu poste Simon Kayaert een nieuw filmpje.  Even recapituleren: na het vorige filmpje werd gedurende enkele weken geregeld een politieagent neergeplant op deze 'plaats des verderfs', maar sinds het nieuwe schooljaar is die weer verdwenen en kijk, alles is weer zoals vroeger. Auto's en autocars rijden het voetpad op alsof de wet het haast voorschrijft (en dat nabij een school!). Ouders zetten hun kinderen af op de meest ongelukkige plaatsen en verhinderen de vlotte doorstroming van het verkeer ... Zolang er niets wijzigt aan het rijgedrag en/of de inrichting van de Waversesteenweg kan er moeilijk een oplossing komen. Geen enkel probleem verdwijnt vanzelf.

Het constant sensibiliseren van de automobilist en een nultolerantie wat het rijden op een voetpad betreft, zou al een goede start zijn op korte termijn. MIsschien heeft de nieuwe korpchef van de politiezone een andere visie wat prioriteiten betreft en kan er eindelijk werk van gemaakt worden ?!?

(wordt zeker vervolgd)