2200 vormelingen op missiodag in Tienen!

dinsdag 24 okt 2017

De missiodag werd op zaterdag 21 oktober voor de 12de keer georganiseerd als het startmoment van het nieuwe catechesejaar voor de vormelingen van gans het bisdom Vlaams-Brabant. 2200 vormelingen kwamen samen in de VIA school te Tienen. Elk jaar wordt dat in een andere stad georganiseerd. Nu was het de beurt aan de suikerstad, waar de vormelingen in groten getale duidelijk aanwezig waren en konden kennismaken met de nieuwsgierige inwoners.

Het was zoals elk jaar opnieuw een groot evenement dat georganiseerd werd door heel de binnenstad met 63 werkwinkels. Dat zijn een soort workshops waarbij de jongeren kennis leren maken met verschillende manieren van geloof.

Ze waren een ganse dag op weg naar activiteiten rond geloof, interculturele dialoog en engagement voor een betere samenleving. Alles stond in het teken van “Ga op pad”.  Een boodschap die Jezus ook meegaf…

Missio is een organisatie die probeert jongeren een ander beeld te geven van missiewerk. Het gaat niet alleen over nonnen of paters, maar over de missie die alle christenen en gelovigen hebben. 

Ook de Hoeilaartse vormelingen, dit jaar met mee dan zestig, trokken naar Tienen en genoten van een boeiende en plezante dag.

De Eerste werkwinkel ging over creatief zijn met de bijbel (https://www.biblejournaling.nl/). Er werd een passage uit de bijbel voorgelezen en de kinderen michten een aantal sleutelwoorden kiezen die ze met verf of tekenstiften trachten te visualizeren. 
 
De tweede werkwinkel ging over Toraja, plaats in Indonesië en het respect van de bevolking voor de tradities van de voorouders (het geloof in oude gebruiken). Deze bevolking gelooft in het hiernamaals en voor hun is een begrafenis een groot feest. Ze brengen levende dieren (buffels en varkens) mee naar de begrafenis om te slachten. Daarna toonde de spreker verschillende voorwerpen en foto’s met telkens een boeiende uitleg. Zie enkele foto’s in bijlage.  Dit ging over elke familie die een huis zoals op de foto heeft om zich de voorouders te herinneren, over rijst als basisvoeding en een mes dat ze gebruiken om rijst te oogsten. Verder nog onderwerpen zoals zelfde uniform op school in heel Indonesië, vissen vangen met een mand, het klaarmaken van de rijstvelden, waterbuffels, ... De kinderen hadden heel wat vragen en waren zeer geïnteresseerd in het onderwerp.