Welk Hoeilaart willen wij?

woensdag 10 nov 2010

Nu dat het Felix Sohiecentrum afgebroken wordt, stel ik mij toch de vraag welk Hoeilaart we in de toekomst willen. De oude gemeenteschool was zowat het referentiepunt  in het centrum van Hoeilaart, het punt dat door de jaren heen onveranderd was gebleven, een punt ook met veel herinneringen.
Het kan niet anders dan dat door het verdwijnen van dit punt, ook het centrum zelf grondig verandert. Ook  door het geplande politiecommissariaat,  zo opzichtig, waarschijnlijk zelfs te opzichtig, in het hart van de gemeente.
Maar de verandering gaat verder. We zien steeds meer appartementsgebouwen verrijzen en Hoeilaart wordt ook steeds meer vol gebouwd. De Biesmanslaan  wordt nu al door sommigen de “Atlantic Wall” genoemd. De vrees bestaat terecht dat we stilaan alle tekenen gaan vertonen van een voorstad van Brussel. Het doembeeld van Wemmel en Jette duikt op.
Ik denk dat elke hoeilander wel wilt dat Hoeilaart een dorp blijft. De vraag van 100 punten is dan natuurlijk: hoe moeten we met het beleid deze verstedelijking tegen gaan? Kunnen we dat wel? Is dit geen “natuurlijke” evolutie? We moeten er niet alleen voor zorgen  dat er in  “groot” Hoeilaart voldoende groen en ruimte voorhanden blijft (o.a. de zogenaamde groene vingers), we moeten er ook over waken dat het centrum voldoende “dorp” blijft. De druk van makelaars en projectontwikkelaars op  eigenaars van huizen en gronden in het centrum wordt stelselmatig vergroot. Er is namelijk veel vraag naar, vooral dure, appartementen. Als we alles zijn gang laten gaan blijft er, buiten het park, in het centrum niets groen meer over. Zitten we daarop te wachten? Tot ook het laatste dorpscafé afgebroken wordt? Moet het beleid hier niet ingrijpen?
Een demografische studie wijst uit dat er voor de natuurlijke aangroei van de bevolking, er jaarlijks voldoende woningen vrij komen.  Wat we vooral nodig hebben zijn betaalbare woningen voor onze jonge mensen. Maar die hoeven niet noodzakelijk allemaal in het centrum te staan. Kijk naar het Leen. 
We moeten ons ook de vraag durven stellen, of bijvoorbeeld de uitbreiding van de spoorverbinding met Brussel, wel zo’n goede zaak is voor Hoeilaart. Is het nodig dat dit gepaard gaat met de aanleg van grote parkings? Heeft de Hoeilaartse bevolking dit nodig?  Of gaat dit ook de verstedelijking in de hand werken? En we hebben het dan nog niet gehad over het feit dat samen met de verstedelijking, ook het Vlaams karakter in de verdrukking komt.

2696 keer gelezen