Geen ijspiste!

donderdag 29 sep 2011

Aan Dhr.burgemeester en Schepenen van de gemeente Hoeilaart
 Aan alle Hoeilanders
 
Mevrouw,
Geachte Heer,
 
Via een persoon die aanwezig was op de vergadering van de lokale economie op donderdag 1 september 2011 vernam ik dat er beslist werd om gedurende de maand december een ijspiste te plaatsen op het Gemeenteplein te Hoeilaart en dit voor de periode van 3 weken.  Op de geciteerde vergadering waren slechts 4 winkeliers aanwezig waarvan er 3 buiten het Gemeenteplein een zaak hebben en één op het Gemeenteplein.  De persoon die een zaak heeft op het Gemeenteplein was tegen het organiseren van deze manifestatie.  Ik wil mij hierbij aansluiten en wel om de volgende redenen:
 
1. De beslissing valt op een vergadering waar de rechtstreekse betrokkenen ondervertegenwoordigd zijn.  Het lijkt mij dat er in zo’n geval geen definitieve beslissing kan en mag genomen worden.  Hierbij wil ik graag verwijzen naar de verbroedering die Hoeilaart is aangegaan met een of ander Italiaans dorp - waar wij geen enkele band mee hebben, zelfs geen symbolische - omdat een van uw schepenen daar graag zijn vakantie doorbrengt. 
 
Plannen die betrekking hebben op de inwoners van Hoeilaart horen met zorg voorgelegd te worden aan de bevolking.  Inspraak geven is een logische en morele verplichting van een democratisch verkozen bestuur .
 
2. Iedere winkelier / middenstander weet dat de periodes waarop kermissen het Gemeenteplein vullen, de markt en de druivenfeesten dit een rechtstreeks gevolg heeft op het zakencijfer.  De maand december is erg belangrijk voor de bloei van de middenstand.  Indien het plein dan toegebouwd wordt door de plaatsing van een ijspiste verliezen we de parking met alle gevolgen vandien.
 
3. In deze tijd van zonnepanelen, spaarlampen, windmolens en milieubewustzijn in het algemeen is het totaal onverantwoord om gedurende 3 weken elektriciteit te verbruiken voor het onderhoud van een ijspiste.  Temeer omdat ik vernam dat deze hele en dure operatie door het gemeentebestuur zal betaald worden (lees: door ons de Hoeilaartse bevolking). In Aarschot wordt jaarlijks een ijspiste georganiseerd.  De partij Groen! aldaar rekende uit dat er 87.000 tot 130.000kWh wordt verbruikt.  Voldoende om het energieverbruik van 28 tot 43 gezinnen een jaar lang te dekken.
 
4. De herstructurering van het Gemeenteplein komt er aan.  Ik denk dat iedere Hoeilander een verfraaiing van zijn Gemeenteplein wel zal zien zitten.  Bij deze doe ik dan ook een oproep om niet, zoals in aangehaalde feiten, ook hier beslissingen te nemen zonder de bevolking hiervan op de hoogte te stellen.
 
Deze brief zal ook als ‘open brief’ verschijnen in ‘De Serrist’ en een exemplaar zal bezorgd worden aan iedere bewoner van het Gemeenteplein en de H.Caronstraat.
 
Bij deze blijven wij beschikbaar voor een transparant gesprek met uitkijk op  oplossingen voor de gestelde problemen.
 

Jan Vanderstraeten
sinds 1972 bewoner op het Gemeenteplein te Hoeilaart.

4795 keer gelezen