Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Voorstel proefproject synthetisch DNA verdwijnt in koelkast

woensdag 29 feb 2012

Dit is een persbericht van Youri Vandervaeren, gemeenteraadslid voor CD&V Hoeilaart
 
Zoals gemeld in een vorig persbericht, slaat CD&V Hoeilaart de hand aan de ploeg tegen de inbrakenplaag die Hoeilaart teistert. Op de gemeenteraad van 21 december 2011, stelde Youri Vandervaeren, CD&V gemeenteraadslid, daarom voor om een proefproject synthetisch DNA (SDNA) te Hoeilaart op te starten.
Het Hoeilaartse gemeentebestuur besliste echter om voorlopig geen verder gevolg aan dit voorstel van SDNA-proefproject te geven.
 
De CD&V-fractie is ontgoocheld dat dit voorstel geen eerlijke kans krijgt daar waar de eerste beschikbare resultaten aantonen dat synthetisch DNA wel degelijk werkt. Immers een jaar na de opstart van een inbraakpreventieproject met SDNA in Sint-Gillis-Dendermonde is het aantal inbraken daar met liefst 69 procent gedaald. Dit cijfer vraagt misschien om enige nuancering maar dit neemt niet weg dat het gebruik van synthetisch DNA een positieve bijdrage kan leveren aan inbraakpreventie.
In de praktijk komt het erop neer dat inwoners die een SDNA-kit gekocht hebben, hun waardevolle voorwerpen (TV, laptop, juwelen, etc.) markeren en een waarschuwingssticker aan hun raam plaatsen met de melding ‘hier zijn alle voorwerpen gemerkt met SDNA. Het gemeentebestuur kan bijkomend nog grote informatieborden bij het binnenrijden van de afgebakende buurt plaatsen: ‘in deze buurt zijn alle voorwerpen gemarkeerd’. De combinatie van deze maatregelen heeft een preventief en ontradend effect afgaande op de eerste resultaten uit gemeenten waar proefprojecten hebben plaatsgevonden.
 
Er wordt vermeld dat aan SDNA een aardig prijskaartje is verbonden, ongeveer 90 € voor een kit, dat eventueel gedeeltelijk gesubsidieerd kan worden door de gemeente.
De CD&V-fractie wenst de bestaande klassieke methodes van inbraakpreventie niet in vraag te stellen maar wel aan te vullen met nieuwe technieken.
 
CD&V hoopt hiermee Hoeilaartse bevolking met bovenstaande informatie over synthetisch DNA verder geïnformeerd te hebben. CD&V Hoeilaart vertrouwt erop dat de Politiezone Druivenstreek versneld en versterkt zal inzetten op inbraak in de hoop Hoeilaart terug veiliger te maken.