Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Klachten in de Steenbergstraat

woensdag 02 feb 2011

Op het einde van de gemeenteraad van 31 januari 2011 kwamen in de Hoeilaartse gemeenteraad de werken in de Steenbergstraat aan de orde.  Volgens de CD&V fractie kwamen heel wat bewoners zich beklagen naar aanleiding van een  nieuw bezoek van de afkoppelingsdeskundige,  aangesteld door de gemeente,  die de opdracht had een plan op te stellen voor de scheiding van afvoer- en regenwater voor alle woningen van de Steenbergstraat.
 
Deze afkoppelingsdeskundige verzocht de bewoners bij herhaling om een overeenkomst te tekenen waarin een aantal grove fouten stonden.  Zo vermelden deze documenten dat zij aan de gevolmachtigde van de Gemeente Rotselaar de toelating geven om een controle te doen van de privé – installatie in de woningen.  De formulieren bevatten geen enkele prijs.
 
“Afgezien van het feit dat de mensen dus gevraagd wordt om een blanco cheque te tekenen, blijkt uit de verschillende klachten dat deze afkoppelingsdeskundige bij herhaling de mensen onder druk zet om absoluut te tekenen, onder bedreiging van hogere kosten”, “de mensen krijgen uiteraard schrik en stellen zich terecht vragen bij deze praktijken.  Bovendien is het door de gemeenteraad goedgekeurde het reglement voor de realisatie van de afkoppeling van het regenwater in november,  op 21 januari 2011, geschorst door de Gouverneur van Vlaams-Brabant.  Er bestaat dus ook geen wettelijke grondslag meer voor het afsluiten van overeenkomsten”.
 
Tijdens de jongste  gemeenteraad deelde het gemeentebestuur bij monde van Schepen Vanderlinden mee dat hij eigenlijk niet op de hoogte was van deze praktijken.  De burgemeester leggen de verantwoordelijkheid bij  de gemeentelijke administratie die het dossier slecht zou opgevolgd hebben.
 
De Gouverneur  heeft het reglement geschorst omdat de gemeenteraadsleden het volledig dossier niet op voorhand hadden kunnen inkijken en dus geen beeld hadden van alle belangrijke elementen die van invloed konden zijn op de te nemen beslissing.
 
De gescheiden afvoer van afval- en regenwater is voor CD&V Hoeilaart belangrijk en noodzakelijk,  maar de verplichting om de afkoppeling op te leggen voor bestaande woningen en panden, uitsluitend ten laste van de eigenaars, ligt bijzonder moeilijk, zeker zolang geen effectieve gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater wordt doorgevoerd.  CD&V pleit ervoor om de verplichting  tot afkoppelen slechts op te leggen voor nieuwbouw en aan de eigenaars van de bestaande woningen een normale overgangsperiode te voorzien  tenzij de gemeente de persoonlijke bijdrage van de inwoners beperkt tot een vooraf bepaald maximumbedrag van 1.000 euro.
 
De gemeenteraadsleden hebben tot op heden nog steeds geen inzage kunnen krijgen in de kosten die dergelijke werken met zich meebrengen voor de bewoners.  Het lijkt aangewezen om dit kostenplaatje af te wachten alvorens een juist subsidiereglement op te stellen die de realisatie van de gescheiden afvoer van afval- en regenwater moet vergemakkelijken.