Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Hoeilaart heeft ernstige budgettaire problemen

dinsdag 21 dec 2010

 Dit is een persbericht van CD&V Hoeilaart: 
 
De gemeenteraad van Hoeilaart heeft op 20 december 2010 het financieel beleidsplan 2011 tot 2015 goedgekeurd. De CD&V fractie maakt zich terecht grote zorgen omtrent de toekomstige financiële situatie van de gemeente Hoeilaart.
Uit dit meerjarenplan blijkt dat de geplande uitgaven van de gemeente Hoeilaart tegen 2015 met zo’n 25% gestegen zullen zijn terwijl de inkomsten slechts met 7,5 % zullen stijgen. Met andere woorden, er wordt jaar na jaar méér geld uitgegeven dan dat er jaarlijks binnenkomt.
 Iedere goede huismoeder en -vader weet dat dit geen gezonde situatie is en dat je dit als gezin niet lang kan volhouden. 
Wel, ook een gemeente kan dit op termijn niet volhouden.
 
In het jaar 2013, toevallig het jaar ná de gemeenteraadsverkiezingen, zal Hoeilaart voor haar gewone dagdagelijkse werking een tekort hebben in het eigen
dienstjaar van 454.689 euro. Vanaf het jaar 2015 loopt dit jaarlijks tekort
op tot 815.380 euro. Op 5 jaar tijd worden de financiële reserves van
Hoeilaart gehalveerd !
 
We houden dan ook ons hart vast indien de rentevoeten ondertussen gaan stijgen of indien de hogere overheid binnenkort besparende maatregelen zal opleggen aan Hoeilaart.
Dat de CD&V fractie niet alleen staat met haar bezorgdheid, bewijst het verslag van het onafhankelijk managementteam van de gemeente Hoeilaart. In het advies uitgebracht door o.a. de financieel beheerder, staat geschreven : "Het managementteam stelt vast dat het budgettair evenwicht verstoord is. Sinds 2009 heeft er zicht een negatieve kentering voorgedaan, die zich vertaalt in een negatief resultaat in het eigen dienstjaar. Het meerjarenplan geeft daarenboven ondubbelzinnig aan dat het negatief resultaat
jaar na jaar toeneemt.”
 
De Hoeilaartse CD&V fractie roept dan ook de huidige meerderheidspartijen Open VLD en PW-Hoeilaart op om het gevoerde beleid zo vlug mogelijk te herzien en zéér grondig bij te sturen zodat er binnen de korste tijd opnieuw een budgettair evenwicht wordt bereikt.
 
In het algemeen belang van alle inwoners van Hoeilaart wenst de CD&V fractie hieraan op een constructieve en positieve wijze aan mee te werken. Het gaat hier immers over het geld van alle inwoners, zowel dat van u als dat van ons.
 
CD&V fractie gemeenteraad Hoeilaart
 
Eliane
Beernaert, Marie-Paule Bockstal, Alain Borreman, Eddy Boydens, Ghislain Dewolf,
Wim Laureys,  Jan Van Assche, Youri
Vandervaeren

Gemeenteraadsleden voor CD&V Hoeilaart