Het leven na BHV (20 vragen)

zaterdag 21 jul 2012

Na het mediatieke spektakel: de ondertekening van de BHV-akkoorden, mag de vraag gesteld worden: Wat nu? Dit symbooldossier heeft zoveel energie gekost dat ik me best kan voorstellen dat politiek Vlaanderen van buiten de Rand, de taalproblematiek in de Vlaamse gemeenten rond Brussel een tijdje beu is. Begrijpelijk maar vooral fout, want, laat ons eerlijk zijn, de koninklijke handtekening onder de BHV-wetten stopt de verfransing niet en geeft ons Vlamingen geen nieuwe instrumenten om dat wel te doen.
 
Begrijp me niet verkeerd. Deze blog wordt geen artikel tegen de ‘splitsing’, het is vooral een oproep om eindelijk tot een volwassen Vlaams beleid te komen. Adequate maatregelen nemen, doe je normaal op basis van correcte maatschappelijke gegevens waaruit je een doel kan distilleren. Geduld, ik maak mijn punt.
 
Stellen wij dat het ultieme doel is dat Hoeilaart Vlaams blijft. Als slogan kan dat tellen maar hoe realiseer je zoiets? In de eerste plaats door duidelijk in kaart te brengen wat het probleem is. Maar om het juiste beleid uit te werken moet je over de correcte gegevens beschikken en daar knelt het schoentje.
 
Hieronder vind je bijvoorbeeld 20 vragen waarop vandaag niemand een correct antwoord kan geven, terwijl je die wel nodig hebt, om te meten welk effect een beleid heeft. Hoe de maatschappij evolueert?
 
De voorbije 25 jaar liepen heel wat Franstalige kinderen school in Hoeilaart. Er wordt vaak gezegd dat hierdoor perfect tweetaligen gevormd zijn waardoor het communautaire probleem de volgende jaren enkel maar zal verkleinen. Dat zou natuurlijk mooi zijn maar klopt dit wel? Slagen wij erin deze jongeren te integreren in onze gemeenschap en worden zij zelf bouwstenen van deze gemeenschap. Worden zij werkelijk een actief deel van het Hoeilaartse sociale netwerk?
 
20 vragen dus, die op zich niet zo moeilijk zijn. Het is bijna niet te geloven dat niemand het antwoord wil weten!
 
1. Hoeveel Franstaligen telt Hoeilaart? 2. Hoeveel Franstalige gezinnen telt Hoeilaart? 3. Hoeveel taalgemengde gezinnen telt Hoeilaart? 4. Welke is de demografische verdeling van de Franstalige Hoeilaartse bevolking? 5. Hoeveel Franstaligen verstaan Nederlands? 6. Hoeveel Franstaligen spreken Nederlands? 7. Hoeveel Franstalige kinderen volgen school in Hoeilaart (kleuter en basis)? 8. Hoeveel Franstalige kinderen gaan naar de Hoeilaartse scouts of chiro? 9. Hoeveel Franstalige kinderen gaan naar de Hoeilaartse vakantiespeelpleinen? 10. Hoeveel Franstalige kinderen gaan naar de Hoeilaartse sportkampen? 11. Hoeveel Franstalige kinderen groeien door naar leiding in jeugdverenigingen en speelpleinen? 12. Hoeveel Franstalige jongeren doen hun middelbaar in het Nederlands? 13. Hoeveel Franstalige jongeren doen hun hogere studies in het Nederlands? 14. Hoeveel Franstalige jongvolwassenen groeien door naar het volwassen Nederlandstalig culturele verenigingsleven? 15. Hoeveel Franstalige jongeren worden lid van een Hoeilaartse sportvereniging? 16. Hoeveel Franstalige jongvolwassenen groeien door in het bestuur van Hoeilaartse verenigingen? 17. Hoeveel Franstalige jongvolwassenen nemen actief deel aan Nederlandstalige socioculturele en sportieve activiteiten? 18. Hoeveel Franstalige jongvolwassenen vinden een Nederlandstalige partner? 19. Hoeveel Franstalige jongvolwassenen blijven in Hoeilaart wonen? 20. Hoeveel Franstalige jongvolwassenen worden actief in een Vlaamse politieke partij? …
 
(met Franstalige kinderen, jongeren en jongvolwassenen bedoelen wij zij die in Hoeilaart nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben)
 
Je kan gemakkelijk dubbel zoveel vragen stellen maar daar gaat het vandaag niet om. Mijn punt is dat, zonder een correct antwoord te kennen op dit soort vragen, het onmogelijk is om een gepast beleid te voeren. De voorbije jaren wou trouwens niemand deze vragen stellen, bang dat men was dat de verfransing van de Rand veel groter zou zijn dan algemeen gedacht. Nu BHV gesplitst is, wordt het hoog tijd dat we de antwoorden wel kennen, zelfs al vallen die misschien tegen. Met meer dan 50% van de kleuters anderstalig en een overdadig gebruik van het Frans in bijvoorbeeld de Hoeilaartse winkels mogen wij ons aan iets verwachten.
 
Met kennis van zaken maatregelen nemen, een beleid sturen, is blijkbaar zo evident dat het niet gebeurt. Dit is dus een oproep naar universiteiten om eindelijk eens werk te maken van degelijke studies.
 
De Vlaamse eigenheid van onze gemeenschap heeft niet alleen vandoen met de taal die wij spreken. Een gemeenschap is een netwerk van mensen die naast hun eigen individualiteit ook investeren in ‘samen leven’, in ‘algemeen belang’. Meebouwen aan de Hoeilaartse gemeenschap, er actief deel van uitmaken, moet het ultieme doel zijn van ons Vlaams beleid. Het versterken van ons Hoeilaarts gemeenschapsleven, daar wordt iedereen beter van en gelukkiger. Ook de anderstaligen.
 
De tijd van de slogans mag plaats maken voor ideeën zodat wij eindelijk een op maat gemaakt beleid kunnen ontwikkelen met een duidelijke visie en absolute targets. Misschien halen wij dan wel eens resultaat.
 
Ik wil dit hoofdstuk graag afsluiten met een doordenkertje. Wij stellen ons de vraag hoeveel Franstaligen Hoeilaart telt. Ik heb nog nooit de vraag gehoord hoeveel Vlamingen bijvoorbeeld La Hulpe of Lasne … tellen. Blijkbaar zijn alle inwoners van die gemeenten Franstaligen. Meer spel maken zij daar niet van! En ze komen er nog mee weg ook.
 
(wordt vervolgd)
 
Jan Van Assche

3713 keer gelezen