Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Gemengde gevoelens bij woonproject Den Travoo

dinsdag 04 sep 2012

Dit is een persbericht van het kartel CD&V - N-VA
 Op gemeentelijke bouwgrond, in het centrum, wordt sinds kort het woonproject Den Travoo gebouwd. Dit project bestaat uit 41 woongelegenheden, 29 gewone en 12 sociale appartementen.
 
Omdat de gemeente eigenaar is van de gronden werden verkoopsvoorwaarden opgelegd zodat de appartementen zouden verkocht worden aan mensen die:
1. een binding hebben met Hoeilaart ;
2. geen andere eigendom bezitten op datum van de verkoop.
 
Daarnaast was er ook een puntensysteem dat de voorrang van toewijzing bepaalt. Kandidaat-kopers, lid van een Hoeilaartse vereniging, die kinderen ten laste hebben of die een leeftijd hebben tussen 18 en 35 jaar kregen daardoor terecht extra punten.
 
De eventuele appartementen die na deze procedure nog overbleven en dus konden toegewezen worden, zouden dan verkocht worden zonder enige voorwaarde.
 
Op het eerste zicht lijken deze vooropgestelde doelen nobel en eerbaar, maar de realiteit geeft ons jammer genoeg een ander verhaal. Tot nu toe is de verkoop immers geen onverdeeld succes.
 
Eind juni heeft het gemeentebestuur maar 12 van de 29 appartementen toegewezen, wat overeenkomt met slechts 41 % van de beschikbare appartementen. Dat 8 appartementen gekocht werden door Hoeilanders, stemt ons uiteraard tevreden. Daarnaast gaan twee appartementen naar mensen uit de druivenstreek maar, en hier gaat het project de verkeerde richting uit, de volgende twee toegewezen appartementen gaan naar mensen die vandaag zelfs niet in Vlaanderen wonen en geen enkele binding met Hoeilaart hebben. Wij stellen ook vast dat geen enkele koper jonger is dan 35 jaar, kinderen ten laste heeft of extra punten kreeg omdat hij lid is van een Hoeilaarste vereniging.
 
De overige 17 appartementen (59 % van het aantal appartementen) worden nu vrij verkocht aan mensen die aan geen enkele voorwaarde moeten voldoen: aan vennootschappen of als een opbrengsteigendom. Tot vandaag werden voor deze 17 overige appartementen nog maar 6 kandidaturen ontvangen. Wie het wenst kan, als hij de prijs wil betalen, nog vrij gemakkelijk zo’n appartement kopen. Dit staat zeer ver van de oorspronkelijke doelstellingen.
 
CD&V Hoeilaart betreurt het, dat het zover is kunnen komen. Appartementen, gebouwd op gemeentelijke bouwgrond, die zonder de minste voorwaarde verkocht worden ?!? Hierdoor wordt de meerwaarde van het bouwproject Den Travoo: betaalbare appartementen voor jonge Hoeilanders, helemaal niet gerealiseerd. Gemeentelijke bouwgrond wordt gebruikt om een projectontwikkelaar op zijn wenken te bedienen.
 
Zo bouwt men Hoeilaart inderdaad verder vol !