Een actief middenstandsbeleid?

donderdag 19 apr 2012

De afgelopen jaren zijn er in onze gemeente nauwelijks nieuwe handelszaken opgestart. Uiteraard is dit deels ten gevolge van de moeilijke economische situatie, mensen durven in onzekere tijden minder risico’s nemen. Maar dit is niet de enige reden. De belangrijkste reden is, ook hier, de schandalig hoge huurprijzen die worden gevraagd voor leegstaande handelspanden. Zullen we er enkele onder de loepe nemen?  Laat ons beginnen bij Smith & Chips. Het gebouw op de hoek van de Kerkstraat en de J. Jolystraat staat te huur voor 1750€ ( 70.000 BEF), da’s wel voor de winkelruimte én het appartement. In de Felix Sohiestraat staat de winkelruimte van Cladaratsj te huur, vraagprijs 1050€ ( 42000 BEF). In de Henri Caronstraat staan twee panden te huur: het vroegere reiskantoor voor 700€ ( 28000 BEF) , de winkel op de hoek met de Vandenbroeckstraat staat bij Ifac te huur voor maar liefst 1600€ ( 64000 BEF)! Op de Albert Biesmanslaan staat de kleine winkelruimte ( amper 40M2) naast de apotheek te huur voor 680€ ( 27200 BEF). Een startende ondernemer moet naast deze bijzonder hoge huurprijzen ook nog rekening houden met heel wat andere kosten: winkelinrichting, reclame, verzekeringen, sociale bijdragen, beveiliging, voorraad,... Een onbegonnen zaak.
 
Wat kan de gemeente doen? Het huidige gemeentebestuur is in het begin van deze legislatuur gestart met het opstellen van een detailhandelsbeleidsplan. Dat plan hebben ze niet zelf bedacht, men heeft er een studiebureau voor aangesteld dat een plan heeft afgeleverd dat u en ik op een blauwe maandag bij mekaar zouden kunnen schrijven. Kostprijs van dit plan: 25000€ ( 1.000.000 BEF). Voorts werd er een prospectus opgesteld met alle leegstaande handelspanden en uiteraard staat het personeel van de Dienst Lokale Economie ten dienste van de (startende) ondernemers. En dat is het dan. Voor de gemeente zijn er nochtans sterke argumenten om een krachtig economisch beleid uit te bouwen en de (startende) ondernemingen te steunen. Om te beginnen kunnen er partnerschappen aangegaan worden met alle actoren uit het veld. Zo kan men bijvoorbeeld bij de provincie om steun vragen om netwerken voor lokale economie op te zetten. Door vorming, informatie- en ervaringsuitwisseling, met bijvoorbeeld de buur-gemeenten, kan men de gemeentelijke dienstverlening rond economie aanzienlijk versterken. Nog via de provincie kan men subsidies bekomen voor projecten die het handelscentrum bevorderen of versterken, zoals in het geval van Hoeilaart de heel dringende heraanleg van het Gemeenteplein. Vreemd genoeg stopt men net dit plan in de koelkast. Ook met Unizo en Voka zijn er heel wat samenwerkingsmogelijkheden.  Maar de gemeente kan uiteraard ook zelf initiatieven nemen. Zo kan ze startende ondernemers actief begeleiden en adviseren, ze kan heel wat mogelijke subsidies en premies uitwerken ( vb. renovatiepremies, winkelinrichtingpremies, gezamelijke publiciteitsacties,...), ze kan de lokale raad voor economie actief betrekken bij het  middenstandsbeleid, enz. Heel wat mogelijkheden die tot op de dag van vandaag niet zijn aangeboord. Helaas. Onze middenstand heeft nochtans dringend een forse impuls nodig.
 
Daarom een eerste oproep aan alle huiseigenaars en immokantoren: pas de huurprijzen aan zodat jonge beginnende ondernemers het opnieuw zinvol vinden om in onze gemeente met een handelszaak te starten.
Een tweede opoep aan alle Hoeilanders: koop in ons dorp, steun de mensen die initiatief durven nemen, en versterk zo het economisch en sociaal weefsel van onze gemeente.
Een derde oproep is er voor het volgende gemeentebestuur: creëer het best mogelijke kader om investeringen in Hoeilaart nuttig en zinvol te maken. Bied ondernemers een toekomstperspectief, zorg voor een duidelijke, positieve visie.
Enkel als er een gevolg kan worden gegeven aan deze drie warme oproepen, zullen mensen die ernstig nadenken om in Hoeilaart te starten met een zaak de sprong wagen.
 
Michel Joly
 

2701 keer gelezen