De onzin over ons drinkwater!

dinsdag 08 feb 2011

De media sprongen er vandaag op als hongerige sprinkhanen: Hoeilaart heeft drinkwater van slechte kwaliteit. De populistische krant “Het Laatste Nieuws” bleek vandaag nieuws te maken van een drinkwaterstudie die begin januari in Knack verscheen.  Omdat titels door einderedacteurs gekozen worden, weet je eigenlijk al op voorhand hoe het zal aflopen. Het beeld van de sprinkhanenzwerm die neerstrijkt, alles wegvreet en dan doorvliegt naar een volgende prooi, zonder zich te bekommeren om wat hij achterlaat, is hier zeker op zijn plaats. Het maakt mij kwaad.
 
Zoals je misschien weet ben ik een gemeenteraadslid voor de oppositie (CD&V) en was ik in de vorige legislatuur drie jaar schepen van Openbare Werken. U zal merken dat ik het vertik om mee te huilen met de wolven. Ditmaal geen kritiek op de meerderheid.
 
Laat me mijn stelling duidelijk maken met een vraag:
 
Als iemand in een 30 km/u zone exact 25 km/u rijdt, is hij dan minder wettelijk bezig dan iemand die 15 km/u rijdt? Is de eerste een slechtere chauffeur dan de tweede?  Laten we aannemen dat het antwoord ‘neen’ is. Logisch toch!
 
De discussie over de kwaliteit van ons drinkwater, gaat eigenlijk dezelfde weg op. Er bestaan wettelijke normen die bepalen waaraan drinkwater moet voldoen om in orde te zijn.  Het Hoeilaartse drinkwater voldoet aan al die strenge normen. Waarom een aantal ambtenaren het plots nodig vinden om binnen de normen gradaties te maken, is me een raadse en totaal onaanvaardbaar. Waar haalt men het recht om drinkwater dat volledig aan de normen voldoet, van mindere kwaliteit te noemen? En waarom doen de media daar nog een schep bovenop en wordt het zelfs “slecht water”?  Jammer dat journalisten dit spel zomaar meespelen. Normen dienen om de verbruiker te waarborgen dat zijn  drinkwater OK is.  Ons drinkwater wordt constant gecontroleerd op samenstelling en kwaliteit.  Hoeilaart heeft dus geen drinkwaterprobleem.
 
Het klopt dat wij water winnen uit twee grondlagen,  een op +-10 meter diepte en een op  +- 40 meter diepte.  Beide waters worden na ontijzering van de onderste laag, gemengd. Het resultaat is prima drinkwater.
 
Wat moet je dan denken van het ‘nitraten’probleem? Weinig. Het water uit de eerste laag bevat inderdaad een hoog gehalte nitraten en wordt daarom gemengd met het water uit de tweede veel dieper gelegen laag dat geen nitrieten bevat. Dat gebeurt  al jaren trouwens. De twee dieptes zijn nodig om voldoende debiet te hebben.
 
Kunnen we het totaal aantal nitraten nog verminderen? Ja. Het water uit de bovenste laag komt uit vier putten die een vijftiental meter uit elkaar liggen. De put die het dichtst bij de Koedalstraat ligt , bevat een veelvoud aan nitrieten dan de put het dichtst bij het centrum van Hoeilaart, en wordt daarom al een aantal jaren niet meer gebruikt.  Het is op termijn de bedoeling om enkele nieuwe putten te boren, verder weg van de Koedalstraat, want het vermoeden bestaat dat daar iets niet pluis is (een lek in de riolering of een vergeten beerput …?). Het verhaal dat we die nitraten te danken hebben aan onze roemrijke druiventeeltgeschiedenis, valt immers sterk te betwijfelen en landbouw is er in die omgeving ook al jaren niet meer.
 
Waarom maakt men dan geen haast van die nieuwe putten? Omdat er vandaag niets mis met ons drinkwater. Maar om ons te wapenen tegen toekomstige eventueel nog strengere normen – je weet maar nooit –  of domme krantenartikelen, kunnen we de nieuwe putten beter boren., zo’n grote investering is dat nu ook weer niet.
 
Dergelijke krantenberichten over ‘slecht water’ zijn koren op de molen van hen die onze drinkwaterwinning willen verkopen. Het is daarom belangrijk dat de informatie correct is. En zoals we op school allemaal geleerd hebben: niet alles wat in kranten staat, is juist. Dat geldt ook voor het Internet.  Je mag deze blog dus in vraag stellen, maar dan wel met correcte argumenten. Reacties zijn altijd welkom.
 
Elke blog op Hoeilander.be valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de schrijver.

8045 keer gelezen