Hoeilaartse dorpspolitiek, daar word je niet vrolijk van.

vrijdag 26 jan 2018

Een maandagavond ergens in januari, gemeenteraad. Amper 8 agendapunten, weinig te beleven. Of toch? Punt 5: Engagementsverklaring vorming eerstelijnszones.

Elke gemeente moet op vraag van de Vlaamse Regering aangeven bij welk zone ze wil behoren aangaande alle ‘geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn’. Concreet omvat een eerstelijnszone enkele verplichte partners zoals de openbare besturen, medische en paramedische beroepen, eerstelijnsdiensten zoals CAW, Kind & Gezin, maar ook organisaties zoals Voedselhulp, Kringloopwinkel, Huis van het Kind, VDAB, Begeleid Wonen, Mantelzorgers, en nog zo veel meer.

Het gemeentebestuur van Hoeilaart (VLD/Pro Hoeilaart) stelt voor om deel uit te maken van Zone Druivenstreek. Lijkt logisch. In het agendapunt staat vermeld dat er op 21 september 2017 een overleg is geweest met de andere lokale openbare besturen uit deze zone, met name Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Zaventem. Verder worden er vreemd genoeg geen data van overleg meer vermeld. Echter, in realiteit is er de afgelopen weken en maanden heel wat gebeurd. Zo besliste de gemeente Tervuren reeds op 10 oktober om geen deel meer uit te maken van de zone Druivenstreek, maar om een nieuwe zone te creëren met alle gemeenten ten zuiden van Leuven. Overijse, Huldenberg, Bertem en Oud-Heverlee vinden dit een prima voorstel en stemmen hiermee in. Van Hoeilaart echter geen nieuws. En toch, deze vijf gemeenten vinden het wenselijk en vragen zelfs uitdrukkelijk Hoeilaart mee in deze nieuwe zone Zuid-Leuven te betrekken. Immers, onze inwoners hebben een hechtere band met deze gemeenten dan met de faciliteitengemeenten Wezembeek of Kraainem. Niet enkel op vlak van sport, toerisme, onderwijs of vrije tijd, maar ook op gebied van eerstelijnszorg zijn er al heel wat samenwerkingsverbanden (Voedselhulp, Huis van het Kind, Kringloopwinkel,…). Ook hebben we een prima busverbinding richting Leuven (UZ Gasthuisberg, Heilig Hartziekenhuis, VDAB, CAW,...) en werken we nu reeds samen wat betreft de hulpverlening (brandweer en politie). Uiteraard bestaan er ook connecties met andere gemeenten, zo werkt de huisartsenkring nauw samen met het Medisch Centrum in Wezembeek.

Mijn vraag, waarom deze belangrijke beslissingen van de buurgemeenten niet werden vermeld in de voorgeschiedenis van het agendapunt, was volgens OCMW-voorzitter Wilfried Van Raemdonck irrelevant: ‘Dan hadden we Maaseik ook moeten vragen naar hun beslissing’. Echt waar? Intriest.

Voor onze gemeente zijn er dus twee mogelijkheden: ofwel samenwerken met onze buurgemeenten die er ons graag bij willen, in de zone Leuven-Zuid, ofwel een zone vormen met de twee faciliteitengemeenten Wezembeek en Kraainem, plus Zaventem.

Al mijn vragen en opmerkingen worden door de meerderheid weggelachen. VLD en Pro Hoeilaart kiezen overtuigd voor een samenwerking met de Brusselse tweetalige faciliteitengemeenten boven een overeenkomst met de buren in de zone Zuid-Leuven.

We zijn hier in Hoeilaart op een punt gekomen dat we daar niet meer van schrikken. Niet goed.

 

Michel Joly

9660 keer gelezen