HOEILAART KREUNT ONDER DE SCHULDEN (deel 2)

donderdag 01 sep 2022

In een eerdere bijdrage gingen we vooral in op de grote schuldenlast die blijkt uit  de rekeningen van HOLAR. Nu beschikken we over meer informatie , ook voor de GEMEENTE en het OCMW. De conclusie dat Hoeilaart  vooral op SCHULDEN draait wordt nog eens verduidelijkt. Verder zijn er nu ook twee belangrijke vragen bijgekomen nl. BELASTINGEN    EN   PENSIOENEN. 

1)     SCHULDEN.

De schulden in 2021 bedragen voor alle entiteiten samen eind 2021 , 30 miljoen euro (1 miljard 200 miljoen oude Belgische Franken) of 2.570 euro per inwoner.

Voor vergelijkbare gemeenten bedraagt dat cijfer 1.196 euro. Voor alle Vlaamse Gemeenten halen we een cijfer van 1.424 euro. Hoeilaart is dus koploper inzake schulden per inwoner. Dat is vreemd als we weten dat bij het aantreden deze meerderheid  een belangrijke “spaarpot” bestond van enkele miljoenen. Bovendien hebben ze de eigen waterregie verkocht aan de Watergroep (voor 5 miljoen euro). Ze hadden dus geld om in te zwemmen .Na pakweg 20 jaar later  is de situatie omgekeerd. Geen spaarpot maar SCHULDEN

2)     PENSIOENEN.

Bij de staat van Opbrengsten en Kosten (voor de gemeente en het OCMW  )is er een zeer opvallende evolutie in de rubriek Afschrijvingen en provisies: in 2020 bedraagt deze post 6.066.218 . In 2021 daalt deze kost naar 1.846.825 euro. Een daling van 4.200.000 euro. Een bedrag dat tot nadenken stemt. Deze daling komt voor een groot deel voort  uit de vermindering van de provisie voor pensioenen. Het is gekend dat de gemeenten  geconfronteerd worden met een steeds zwaardere pensioenlast voor de gepensioneerde statutairen. De gemeenten worden door Vlaanderen dan ook verplicht om hiervoor provisies aan te leggen.  Waarom de Gemeente in 2020 plotseling een éénmalige provisie aanlegt van 2.594.000 euro , die dan  in 2021 verminderd wordt met 1.304.000 : de vraag kan gesteld worden . Het gaat hier wellicht om ramingen die  in 2020 slordig berekend werden en dan moeten verbeterd worden in 2021. Of gaat het hier over meer? Slordigheid of moedwillig spelen met de cijfers ? Moeten zij die in de toekomst hun pensioen zullen moeten ontvangen zich zorgen maken? Het gaat hier wel over  geld waar gepensioneerden op rekenen. Moeten de gepensioneerde statutairen zich zorgen maken?

3)     BELASTINGEN.

Een andere “onverklaarbare en onrustwekkende evolutie” heeft betrekking op de Fiscale Opbrengsten. Die dalen in 2021 (10.681.000 euro) komende van 10.980.000 euro in 2020. Dat is bijna niet te begrijpen. Het aantal inwoners stijgt en de belastingschalen worden elk jaar geïndexeerd. Dus je zou op zijn minst een stijging verwachten. Toch zijn er minder inkomsten van de aanvullende personenbelasting en van de belasting op gebouwen. Onrustwekkend. Moeten we ons zorgen maken over de belastingen?

Ondertussen woedt er een oorlog in onze achtertuin en kampen we met torenhoge energieprijzen  die aanleiding geven tot een hoge inflatiegraad.  Alles wordt duurder en de tijd van de quasi renteloze leningen ligt wellicht achter ons. Nu we  voor enkele moeilijke jaren staan moeten we vaststellen dat deze meerderheid de  reserves en spaarpotjes erdoor gejaagd heeft, vaak aan grootse megalomane projecten (de aan gang zijnde ontwikkeling van de jeugd- en sportsite is een mooi voorbeeld).  In moeilijke tijden komt een spaarpotje van pas. Dat is er nu niet. Afwachten hoe deze meerderheid hiermee zal omgaan.

2367 keer gelezen