WhatsApp-buurtpreventiegroep officieel van start

donderdag 09 feb 2017

Het officieel startschot van de WhatsApp-buurtpreventiegroep Hoeilaart werd op 1 februari gegeven! De Politiezone Druivenstreek postte die dag een verwelkomingsbericht in de besloten WhatsApp-groep. De groep telt ongeveer 35 leden maar hoopt op termijn het ledenaantal van het buurtinformatienetwerk Hoeilaart (BIN Hoeilaart) te kunnen evenaren. Het BIN Hoeilaart telt maar liefst 100 leden!

Binnen een besloten WhatsApp-groep kunnen inwoners, gemeente en politie via hun smartphone vlot en veilig informatie met elkaar uitwisselen over verdachte situaties in de buurt. Vincent Philips en Frank Eggerickx zullen het beheer van deze groep voor hun rekening nemen. 

Deze buurtpreventiegroep is een proefproject en indien succesvol dan zal ook in Overijse dergelijke groep opgestart worden”, weten de initiatiefnemers Caroline Teugels, Vincent Philips en Youri Vandervaeren nog te melden. De WhatsApp-buurtpreventiegroep Hoeilaart kwam tot stand met de medewerking van de Politiezone Druivenstreek, de gemeente Hoeilaart en het BIN Hoeilaart.

Heeft u interesse om deel te nemen of wenst u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar hoeilaartwhatsapp@gmail.com en u krijgt de nodige informatie.

Noteer alvast deze data in uw agenda! Het BIN Hoeilaart en de WhatsApp-buurtpreventiegroep zullen op zondag 7 mei met een infostand op de meifeesten aanwezig zijn. De eerstvolgende BIN-vergadering zal doorgaan op donderdag 20 april om 20u in lokaal Bakenbos van het GC Felix Sohie.

“Like” de Facebook-pagina! Zo bent u steeds van de laatste nieuwtjes op de hoogte! https://www.facebook.com/BINHoeilaart/

 

 

Namens de trekkers van de WhatsApp-buurtpreventiegroep,

 

Caroline Teugels, Vincent Philips, Youri Vandervaeren

 

Website gemeente Hoeilaart: https://www.hoeilaart.be/buurtinformatienetwerk-bin

Website Politiezone Druivenstreek: www.politiedruivenstreek.be