Vrije Sint-Clemensschool doet mee aan 'Woensdag Samdag'!

woensdag 18 okt 2017

Samen met 700 Vlaamse basisscholen en 180.000 leerlingen doet de VSC dit schooljaar mee met de campagne 'Sam de Verkeersslang'. De  boodschap is simpel: elke woensdag komen er zoveel mogelijk kinderen te voet, met de fiets, de step, met gedeeld of openbaar vervoer naar school. Zo dragen ze hun steentje bij aan een beter milieu, versterken ze hun fysieke en mentale gezondheid  en werken ze aan een veilige schoolomgeving.

Een veilige schoolomgeving is een taak van iedereen!

De school kan een dikke steen bijdragen door een fietsvaardigheidparcours aan te bieden, door deel te nemen aan het voetgangers- en fietsexamen, door met de kinderen veel op stap te gaan zodat alle leerlingen de schoolomgeving goed kennen. Op school is er ondertussen ruimte voorzien voor  een 100-tal fietsen en steps zodat fietsstalling op zich al geen probleem mag zijn om niet te fietsen!

Maar ook de ouders kunnen hun deel van de koek op zich nemen. Door iets verder van de school te parkeren (bvb aan de Delhaize of achter het park) maar vooral door zelf het goede voorbeeld te nemen en te voet of met de fiets hun kinderen naar school te brengen.

Meten is weten

Elke woensdag wordt er geteld op welke manier de leerlingen die dag naar school komen. En dat ging  van meet af aan al heel goed. Er kwamen 263 leerlingen te voet naar school ( t.o.v. 197 daags ervoor) , 58 kinderen  kwamen met de fiets ( t.o.v.19), 16 leerlingen kwamen met de step ( t.o.v. 7), het aantal opstappers bij de bus bleef hetzelfde nl 2.

Dit maakte dat er slechts 92 kinderen met de auto naar school werden gebracht t.o.v. 206 de dag ervoor. De school hoopt uiteraard dat niet enkel op woensdag gedacht wordt aan de veiligheid van de kinderen maar op elke dag van de week!