Veel belangstelling voor Open Monumentendag 'site Groenendaal' (enkele foto's)

zondag 13 sep 2015

Open Monumentendag trekt elk jaar bijzonder veel volk naar historische sites die doorheen het jaar minder openstaan voor het brede publiek. Dit jaar stond de hele site 'Groenendaal' in de kijker met de restanten van de oude priorij, de B&B, het bosmuseum ... Op het terras van de 'château de Groenendaal', eeuwen geleden de woning van de prior van de abdij en later een prachtig horeca-ettablissement waar vooral de rijke Brusselaars met hun maîtresses kwamen wandelen enz..., zorgde de vereniging "Samen Voor" voor een lekkere boterham met plattekaas en radijsjes en een heerlijk stukje Hoeilaartse kaastaart. Het bleef betrekkelijk droog waardoor heel wat belangstelling was voor dit deel van onze gemeente. De Hoeilaartse Koninklijke Heemkundige Kring was stond klaar om het publiek te ontvangen.

Wij brachten een bezoek aan de priorwoning en de restanten van de vroegere kerk. UIteraard namen we enkele foto's.

Foto's: JanVA