Veel belangstelling voor jaarvergadering "Buurtpreventie"

maandag 01 apr 2019

De jaarlijkse vergadering van Buurtpreventie Hoeilaart vond afgelopen donderdag plaats en kon op veel bijval rekenen! Voor een talrijk opgekomen publiek beet Jan Montreuil, sinds maart 2018 de coördinator van Buurtpreventie Hoeilaart, de spits af. Hij stelde zijn ploeg voor en lichtte het werkingsjaar 2018 toe. Buurtpreventie Hoeilaart wordt getrokken door Gilberte Marchand, Els Kunnen, Jan Montreuil, Frank Eggerickx, Vincent en Christophe Philips en Youri Vandervaeren.

Het Buurtinformatienetwerk Hoeilaart telt ongeveer 80 leden, de WhatsApp-buurtpreventiegroep ongeveer 270 leden. Vervolgens nam de Korpschef van de Politie Druivenstreek, Sébastien Verbeke, het woord. Hij ging o.a. dieper in op cybercriminaliteit en lichtte toe hoe de politiezone inzet op preventie. Zo werd stilgestaan bij “Phishing” en “Microsoft Scam”, die gekende vormen van cybercriminaliteit zijn en helaas veel slachtoffers maken, ook in de Druivenstreek. U kunt hierover zeer nuttige informatie op de websitewww.safeonweb.bevinden. Vervolgens presenteerde Youri Vandervaeren de resultaten van de ledenbevraging.

Ongeveer 30% van onze leden vulden de bevraging in, van een mooi succes gesproken! We kunnen concluderen dat steeds meer inwoners bereid zijn hun beste beentje voor te zetten voor een veiliger Hoeilaart. Het nummer 101 begint steeds meer bekend te geraken bij onze bevolking maar drempelvrees en twijfel of de situatie wel voldoende verdacht is, zorgen ervoor dat het nummer 101 spijtig genoeg nog te weinig gebeld wordt. De buurtpreventie leden zijn ondertussen goed op de hoogte van de SAAR-methode en de BIN- en WhatsApp-berichten zijn voldoende duidelijk. Buurtpreventie Hoeilaart draagt zijn steentje bij tot de verhoging van de alertheid.

Onze leden stellen de medewerking van de Politie Druivenstreek zeer op prijs maar zij geven aan dat ze graag wensen dat er nog korter op de bal wordt gespeeld. Tot slot nam de inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG), Thierry Gillis, het woord. Hij schetste o.a. het belang van Buurtinformatienetwerken. Buurinformatienetwerken verhogen het veiligheidsgevoel, versterken de sociale cohesie en bewerkstelligen een samenwerking tussen burger en politie op het vlak van informatie-uitwisseling. Ook wees hij op het feit dat de politie gebonden blijft door het beroepsgeheim, waardoor zij binnen het BIN en de WhatsApp-groepen slechts beknopt feedback mogen geven rond interventies.

Buurtpreventie Hoeilaart wenst iedereen te bedanken voor zijn aanwezigheid en alle leden voor hun engagement! Samen zien we meer!

Lid worden van Buurtpreventie Hoeilaart?

https://www.hoeilaart.be/inschrijving-whatsapp-buurtpreventiegroep-voor-inwoners

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/buurtpreventiehoeilaart/

 

__________________

Jan Montreuil 

Coördinator Buurtpreventie Hoeilaart

GSM 0472 56 42 46, jan.montreuil@telenet.be