Seniorenraad 55+ heeft eigen website! (persbericht)

vrijdag 23 mrt 2018

Seniorenraad 55+ Hoeilaart lanceert met veel enthousiasme zijn website http://www.seniorenhoeilaart.be.  Volgens webmaster Eddy Olislaeger komt de bouw van een digitaal platform voor de Hoeilaartse senioren niet zomaar aanwaaien.  “Via de website willen we de beperkte communicatiemiddelen waarover we beschikken uitbreiden en de seniorenbevolking van Hoeilaart beter inlichten over al wat er gaande is en hen zou kunnen interesseren.  We blijven veel belang hechten aan de traditionele vormen van communicatie zoals een gesprek van persoon tot persoon, maar hebben ondervonden dat anno 2018 die traditionele vormen van communicatie heel beperkend zijn. 

Hoeilaart heeft zowat drieduizendvierhonderd 55-plussers.  Het is dan ook moeilijk om met ieder van hen op geregelde tijdstippen een gesprek aan te gaan, laat staan hen in te lichten over de dingen die voor hen belangrijk zijn.“

Volgens de Seniorenraad is er al heel wat informatie online beschikbaar, maar niet altijd op maat van de senior.  Voorzitter Gilberte Marchand verklaart: “De website biedt duidelijk een meerwaarde.  Dank zij de website kunnen we niet alleen meer mensen bereiken, maar ook de grote toevloed aan informatie tot bij de mensen brengen, maar dan gefilterd.  Ons perspectief is dat van de actieve en minder actieve senior die recht heeft op informatie op maat.  Misschien is die senior op zoek naar het aanbod in cultuur of sport, of naar informatie over zorg of administratieve faciliteiten.  Door alle informatie die zich richt tot de oudere medeburgers onder één dak te brengen willen we van het heterogene aanbod een geheel maken, zodat de senior er zich gemakkelijker in terugvindt.”

Met de website bereikt de Hoeilaartse Seniorenraad niet het eindpunt van zijn digitaliseringsproject.  Volgens Eddy Olislaeger is de website “de eerste stap in de uitvoering van ons communicatieplan.  We werken ook aan een elektronische nieuwsbrief en aan een videokanaal.  Die bewuste inschakeling van senioren in de digitalisering maakt deel uit van een strategie die erin bestaat de oudere medeburgers van onze gemeente mee te nemen naar het digitale tijdperk.  We organiseren al sinds jaar en dag een computerspreekuur, en gerichte activiteiten zoals onlangs nog online bankieren voor senioren. 

De wereld staat niet stil.  De ouderen moeten mee, en de efficiëntste manier om hen mee te krijgen is hen op te leiden en hen te wapenen naar de toekomst toe.  We zijn er ons van bewust dat sommige oudere mensen niet meekunnen — en dat vinden we jammer — maar er zijn er heel wat die wel meekunnen, en voor hen doen we het.  Maar de mensen die digitaal hebben afgehaakt laten we niet vallen.  Voor hen voorzien we ook een aantal dingen.  Zo zullen we de Gids van de Senior — voorlopig een online product — ook in gedrukte vorm verdelen. 

Verder rekenen we ook op familie en vrienden om deze ouderen te helpen bij het zoeken naar de informatie die ze nodig hebben.”

Met de website krijgen de senioren van Hoeilaart een vaste stek op het internet.  Dit vindt de Seniorenraad belangrijk, omdat de Hoeilaartse senioren niet beschikken over een vast lokaal en dat aanvoelen als een gemis.  Dankzij de website krijgen de 55-plussers van Hoeilaart dan toch een Huis van de Senior, zij het dan (voorlopig) alleen digitaal.