Schepencollege draait besluit rond verhuis kermis terug!

dinsdag 12 jun 2018

Maandagavond draaide het schepencollege om  beslissing van 7 mei 2018, de verplaatsing van de kermis van het gemeenteplein naar de Mariënparking, terug. Het protest van de horeca en tal van Hoeilanders, maar vooral de contractuele verbintenis met de foorkramers -anders was de kans op een aanzienlijke schadevergoeding haast onvermijdelijk- heeft het bestuur doen inzien dat de eerder genomen beslissing een vergissing was.  Eerst met de betrokkenen te praten en dan pas besluiten op te maken, was waarschijnlijk beter geweest. Inspraak en betrokkenheid zijn in deze 'moderne' tijd immers geen holle woorden.

Het Druivenfestival, dat in dit dossier amper betrokken partij was, heeft nu drie maanden om het programma aan te passen. De nieuwe locatie voor de openingsshow wordt het grote kruispunt aan de vijver. 

Tot eind 2019 loopt het huidige contract met de foorkramers. Pas nadien zal het eventueel mogelijk zijn om de locatie te wijzigen. Hopelijk gebeurt dat dan wel in overleg zodat alle partijen zich achter een oplossing kunnen scharen.