Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Reactie van OCMW-­‐voorzitter op het persbericht van oppositie!

maandag 23 mrt 2015

Reactie van OCMW-­‐voorzitter op het persbericht van oppositie: OCMW Hoeilaart: CD&V/N-­‐VA fractie vraagt toelichting eindrapport n.a.v. externe audit!

Ik schrijf deze reactie naar aanleiding van het persbericht van CD&V/N-­‐VA. Zelf ben ik de eerste om toe te geven dat er in het woonzorgcentrum verbeteringen mogelijk zijn, net zoals in elke organisatie. Ik weet ook dat vele medewerkers, en in de eerste plaats de leidinggevenden, dit erkennen. Net dat apprecieer ik zo zeer bij hen. Want wat de CD&V/ NVA niet gelezen heeft in het rapport is dat er enorm gedreven mensen werken die erg begaan zijn met de bewoners. 

Hun persbericht begint met een leugen. De oppositie heeft de aanstelling van het auditbureau Armonea niet goedgekeurd. 

Misschien even terug naar het voorjaar 2013. Toen kreeg ik als voorzitter een brief waarin het personeel aan de raad vroeg om in te grijpen, ook de burgemeester werd om hulp gevraagd. Bij de eerste ontmoeting met de personeelsleden was er de uitdrukkelijke vraag van het aanwezige personeel om discretie te krijgen over wat ze vertelden, anders konden ze niet vrijuit praten. Die belofte hebben de burgemeester en ik gemaakt. Het was de enige manier om op dat moment open te kunnen praten. 

In juni van 2013 hebben wij de beslissing genomen om een externe firma nl. Armonea de opdracht te geven om ons woonzorgcentrum onder de loep te nemen. Armonea is een organisatie die meer dan 50 woonzorgcentra, serviceflats en andere voorzieningen voor senioren beheerd. Zij maakten daar verslagen van en stelden veranderingen voor.

In tegenstelling tot wat de oppositie beweert hebben wij alle documenten aan de raadsleden overhandigd, behalve de documenten waarin zeer persoonlijke zaken verteld werden. De gouverneur heeft mij hierin terechtgewezen en gaf het advies de documenten anoniem te maken. Aangezien bepaalde functies uniek zijn kon anonimiteit niet gegarandeerd worden en kon ik mij dus ook niet aan mijn belofte houden ten opzichte van het personeel. Mijn belofte aan het personeel vond ik belangrijker. Ik heb dit ook meermaals meegedeeld aan de oppositie.  

Merkwaardig is ook dat wanneer de gouverneur een klacht van raadslid Vandervaeren niet aanvaard (zoals eerder dit jaar) dit niet in de pers komt. Niet door de CD&V, maar ook niet door PRO Hoeilaart of Open VLD.  

Om af te sluiten nog wat verduidelijking over de stand van zaken van het woonzorgcentrum. Enkele jaren geleden leed het woonzorgcentrum een verlies van enkele honderdduizenden euro.  In enkele jaren hebben wij dit, samen met het personeel, gereduceerd tot ongeveer 15.000 euro. Wij hebben dit gedaan zonder ontslagen, zonder stakingen, met het behoud van de dienstverlening en de hulp van Armonea. 

Het OCMW is in enkele jaren zo geëvolueerd dat we met minder geld nieuwe initiatieven kunnen nemen, onze verouderde gebouwen renoveren en acties ondernemen om de kansarmoede te bestrijden. Zo lanceerde het OCMW, samen met de gemeente, een korting van 50% op gemeentelijke vrijetijdsinitiatieven. Ik noem dit goed bestuur. 

Wilfried Van Raemdonck, OCMW – voorzitter Hoeilaart