Maria Stroobants schenkt Sint-Clemensschool postuum nieuwe speelplaats! (enkele foto's

vrijdag 18 dec 2015

Donderdagnamiddag na schooltijd maakt de Sint-Clemensschool zich op voor een feestje. De nieuwe speelplaats was eindelijk klaar en dat verdiende een officiële opening. We werden verwelkomt door het kinderkoor VitamineZ dat de sfeer kerstelijk maakte met enkele mooie liedjes. Daarna nam Kristin Haine, de voorzitster van de Inrichtende Macht het woord en vertelded hoe deze nieuwe speelplaats er gekomen is. Drie jaar geleden kreeg de school een brief van de notaris waarin werd medegedeeld dat Maria Stroobants in haar testament een aanzienlijk bedrag had nagelaten . Dat was de school nog nooit overkomen. Maria Stroobants schonk haar nalatenschap trouwens ook aan De Berken, IJsedal, De Kerselaar en het Kinderdorp. De oude speelplaats was door en door versleten en dus werd aan architect, Stephan Stouffs, gevraagd om plannen te tekenen voor een nieuwe.

Aangezien er elke dag zo'n 700 kinderen het speelplein gebruiken om wat stoom af te laten tussen de lessen door, kan niet genoeg beklemtoond worden hoe belangrijk de opdracht was. En gisteren was het zover, klaar is Kees, en het resultaat mag er echt wel zijn. Een dikke proficiat en hartelijk dank, Maria Stroobants!

Wie weeral schitterde in haar afwezigheid was het schepencollege. Niemand liet zich voor deze heuglijke gebeurtenis zien. Moest jet niet beter weten, je zou bijna denken dat ze het opzettelijk doen. Dat geen enkele van deze zeven goedbetaalde mensen de tijd niet vindt om een belangrijke gebeurtenis van onze Hoeilaartse gemeenschap bij te wonen, is betreurenswaardig. En als je officieel bent uitgenodigd en je kan niet komen, dan zou vooraf even veronschuldigen mooi meegenomen zijn. Jammer. (update: blijkbaar heeft de OCMW-voorzitter zich in laatste instantie verontschuldigd.)

De Sint-Clemenschool heeft nog meer bouwplannen en wil de school uitbreiden maar dat is in Vlaanderen niet zo eenvoudig, maar vooral noodzakelijk. 

Foto's: JanVA