Julie en Jo gaan voor méér betaalbare woonoplossingen (persbericht CD&V)

vrijdag 17 jan 2020

Omdat het in Hoeilaart nu éénmaal zo goed en aangenaam is om te wonen, oefenen we een sterke aantrekkingskracht uit op kapitaalkrachtige mensen van buiten Hoeilaart die zich hier graag willen vestigen. ”Hier is niets mis mee, voor ons is iedereen welkom in onze gemeente maar we moeten als gemeente ook de kans bieden aan eigen jongeren uit Hoeilaart om hier te kunnen blijven wonen” aldus gemeenteraadslid Jo Portois.

Initiatieven zoals woonprojecten in de wijken Het Leen en Paloker zijn hiervan goede voorbeelden die door CD&V ofwel werden opgestart, ofwel werden ondersteund.

Volgens CD&V gemeenteraadslid Julie Bollue staan we vandaag echter alleen met deze bezorgdheid. “ Uit de bespreking van het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 blijkt alvast dat noch Pro Hoeilaart, noch Open VLD Hoeilaart, geen enkel nieuw initiatief hebben voorzien voor realisatie binnen de volgende 5 jaar”, laat Julie Bollue ons weten.

Jammer dat, ondanks alle verkiezingsbeloftes, de jeugd van Hoeilaart geen nieuwe kansen meer krijgen om hier in onze prachtige gemeente een betaalbare grond of woongelegenheid te verwerven.

We doen dan ook een oproep naar alle nieuw verkozen gemeenteraadsleden van Pro Hoeilaart en Open VLD Hoeilaart om samen met ons, in alle openheid en met volledige transparantie, op zoek te gaan naar oplossingen hiervoor zodat onze jeugd van Hoeilaart in de toekomst hier kan blijven wonen. Op onze steun kunnen de jongeren van Hoeilaart alvast rekenen.

(persberichten vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de inzender)