Herdenking wapenstilstand wat kleurloos (enkele foto's en video's)

woensdag 11 nov 2015

Alle goede voornemens ten spijt blijft de herdenking van de wapenstilstand in onze gemeente een gebeurtenis die weinig Hoeilanders aanspreekt.  De eucharistieviering in de SInt-Clemenskerk, opgeluisterd door het Sint-Clemenskoor spande de kroon met amper 40 aanwezigen. Na deze plechtigheid stapte iedereen richting kerkhof waar de burgemeester en vertegenwoordigers van de beide basisscholen bloemen neerlegden bij de graven van de gesneuvelden uit W.O. II en de Koreaoorlog. De obligate 'Last Post', de Brabançonne en het Europese volkslied werden gebracht door een beknopte versie van Nero's muzikanten. 

Na de derde plechtigheid aan het monument voor de gesneuvelden opzij het gemeentehuis, opnieuw opgeluisterd door Nero's muzikanten met hetzelfde repertoire, was iedereen uitgenodigd op een glaasje schuimwijn op het gemeentehuis.

Jammer dat zo weinig Hoeilanders zich betrokken voelen bij deze toch wel belangrijke herdenking van het feit dat 34 dorpsgenoten in al het oorlogsgeweld van de 20ste eeuw hun eigen jonge leven opofferden voor vrijheid en democratie, waarden die vandaag misschien als iets te evident worden beschouwd. ZIj verdienen meer dan deze jaarlijkse kleurloze samenkomst. Vorig jaar was een kleine inspanning geleverd om er wat meer jeugd te betrekken maar daar was vandaag al niets meer van te merken, ondanks alle beloftes van het gemeentebestuur. Een woordje van dank voor wie toch de tijd maakte om deze herdenking bij te wonen, is zeker op zijn plaats.

Heeft er niemand binnen het beleid tijd voor of wil er niemand tijd voor maken? Deze iconische dag met zijn universele oproep tot "Nooit meer Oorlog" heeft toch meer in zijn mars dan een demonstratie te zijn van troosteloze en ondraaglijke saaiheid. Dit staat in ieder geval in schril contrast met het succesvolle CWXRM project dat enkele weken geleden in onze gemeente jong en oud kon motiveren om 1258 beeldjes te te maken.  Er is genoeg initiatief en energie aanwezig om van deze belangrijke dag iets moois te maken, maar aangezien de 11 november herdenking een organisatie is van het gemeentebestuur, kan je moeilijk anders dan moedeloos wachten en hopen op een initiatief uit die richting. Er is zelfs een schepen bevoegd voor!

Als eerbetoon aan de Hoeilaartse gesneuvelden bieden we je graag twee filmpjes aan. Voor W.O I komt het videofragmentt uit het totaalspektakel "Ik was 14 in '14" van vorig jaar. Voor de gesneuvelden van W.O. II en Korea doken we in het archief van het totaalspektakel "800 jaar Hoeilaart" uit 1986.

Voor W.O. I klik hier!

Voor W.O. II en Korea, klik hier!

Wil je de verschillende fragment uit "Ik was 14 in '14" nog eens bekijken, de geschiedenis van Hoeilaart tijdens W.O. I, klik dan hier!