Grondwaterverspilling in Hoeilaart bedreigt natuurgebied (persbericht Natuurpunt)

woensdag 08 dec 2021

Natuurpunt Druivenstreek ontdekte dat heel wat gebouwen in Hoeilaart-centrum een onverantwoorde grondwaterverspilling veroorzaken. Het opstijgend grondwater, permanent aanwezig in de moeraszone die het centrum eigenlijk is, wordt er opgevangen en rechtstreeks afgeleid naar de riolering. Met schadelijke gevolgen voor het stroomafwaarts gelegen natuurgebied Ten Trappen. De natuurvereniging vraagt het gemeentebestuur dan ook de gepaste maatregelen te nemen.

Miljoenen liters water

Het KBC-gebouw, de Delhaize, ‘t Lindenhof en het Medisch Centrum hebben allemaal gemeen dat ze diep in de moerasbodem gebouwd zijn. Het grondwater dat daarbij opstijgt, wordt opgevangen en doodleuk naar de riolering afgevoerd. Aan dat rijtje wordt binnenkort mogelijk dan nog eens het bouwproject van 90+ appartementen en bijhorende ondergrondse parking aan De Eekhoorn toegevoegd. Elk van die gebouwen, en er zijn er ongetwijfeld nog veel meer, beschikt hiermee over een waterkraan die dag en nacht, 7 dagen op 7, openstaat en perfect zuiver grondwater onnodig weg laat lopen. In totaal gaat het om tientallen tot honderden miljoenen liters die zo jaarlijks worden verspild.

Verdrogend natuurgebied

Daarmee is heel waarschijnlijk de oorzaak gevonden voor het almaar afnemende waterniveau van de IJse en bijhorende verdrogingsproblematiek van het natuurgebied Ten Trappen: het beetje regenwater dat in het dichtgebetonneerde landschap de kans heeft gezien in de bodem te infiltreren wordt in het Doenderse voedingsgebied van de IJse alsnog rechtstreeks naar de riolering afgetapt. Zo zorgt de toenemende bebouwing ervoor dat er steeds minder water beschikbaar is om tijdens droogteperiodes de IJse te voeden met stroomafwaarts alle gevolgen van dien. De typische flora en fauna van het natuurgebied, sterk afhankelijk van een natte bodem, dreigt zo te verdwijnen. Een dergelijke achteloze manier van omgaan met kostbaar grondwater is in deze tijden van toenemende droogte en wateroverlast niet langer aanvaardbaar en bezorgt de Doender een ecologische voetafdruk om beschaamd over te zijn.

Herstel de waterbalans

Daarom richtte Natuurpunt Druivenstreek een verzoekschrift aan het gemeentebestuur met de vraag om snel werk te maken van oplossingen. Zo kan er op korte termijn regelgeving worden ingevoerd die garandeert dat toekomstige bouwprojecten zowel tijdens de bouwfase als na opleveren op een duurzame wijze met grondwater omgaan. In het kader van het hemelwater- en droogteplan kan een oplijsting gemaakt worden van alle gebouwen die deze praktijk toepassen om ze nadien effectief af te koppelen van de riolering. Het belangrijkste daarbij is echter dat al dat weggesluisde grondwater zo snel mogelijk weer lokaal in de bodem wordt opgeslagen zodat het opnieuw het natuurgebied Ten Trappen kan behoeden voor uitdroging in plaats van bij te dragen aan stroomafwaartse overstromingen. Door het op een goedgekozen alternatieve locatie wel te laten infiltreren, kan de waterbalans van de IJse opnieuw in evenwicht gebracht worden. Dit is cuciaal om het voortbestaan te verzekeren van de natte natuur in Ten Trappen bij de zich verderzettende klimaatwijziging. Over Natuurpunt Druivenstreek Natuurpunt Druivenstreek is de lokale afdeling van Natuurpunt in de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren. Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Dat doet Natuurpunt door natuurgebieden aan te kopen en te beheren, de toestand van soorten en biotopen te bestuderen, vorming en workshops te organiseren en in dialoog te treden met beleidsmakers en andere organisaties. Eind 2021 telde de vereniging meer dan 130.000 aangesloten gezinnen en beheerde ze meer dan 500 natuurgebieden met een oppervlakte van zo’n 25.000 ha.

Contact

Sam Bennekens, voorzitter Natuurpunt Druivenstreek, 0494/806370, bennekenssam@gmail.com

Foto: Daan Verhaeghe