Fout bericht in 'Het Laatste Nieuws' zorgt voor grote wrevel.

donderdag 30 aug 2018

Op de website van 'Het Laatste Nieuws' werd vandaag op basis van ene persbericht van de OpenVLD/ProHoeilaart meerderheid, een artikel gepubliceerd waarin geschreven staat dat CD&V Hoeilaart op de gemeenteraad van 27 augustus 2018  tegen gestemd heeft bij het agendapunt “ bestek voor de bouw van een kinderdagverblijf “. CD&V Hoeilaart benadrukt in een eigen persbericht dat dit fout is. De CD&V -fractie heeft zich bij de stemming van dit agendapunt onthouden met duidelijk vermelding van haar motivatie die integraal is opgenomen in de notulen van de gemeenteraad. Om dit recht te zetten werd een persbericht verspreid dat je hieronder kan terugvinden:

CD&V Hoeilaart kiest wel voor een nieuw kinderdagverblijf (persbericht CD&V)

CD&V Hoeilaart is wel voorstander van een nieuw kinderdagverblijf, maar is niet akkoord met de manier waarop het dossier nu werd aangepakt en voorgesteld.We hebben namelijk volgende fundamentele bezwaren :

  • Het nieuwe project is te duur :  méér dan 3 miljoen Euro voor opvang van maximum 36 kinderen, zonder dat men één euro heeft moeten betalen voor de grond, is waanzin. In buurgemeenten zien we gelijkaardige kinderdagverblijven die voor minder dan de helft van deze prijs gebouwd worden. Wie gaat dit blijven betalen?
  • Een grondige renovatie van het huidig kinderdagverblijf in de wijk Solheide is een beter en betaalbaar alternatief, gedragen door de buurtbewoners, en kan perfect uitgevoerd worden zonder hoogbouw.
  • Deze nieuwbouw legt een hypotheek op een verdere uitbreiding van het woonzorgcentrum. Door op deze locatie nu een nieuw kinderdagverblijf te bouwen houdt men geen rekening met de verdere vergrijzing van onze bevolking en wordt een verdere noodzakelijke uitbreiding van het Woonzorgcentrum totaal onmogelijk gemaakt.
  • Het ontbreekt bij het huidig gemeentebestuur aan een duidelijke lange termijn visie over de ontwikkeling van het woonzorgcentrum

CD&V is dus wel voorstander van een nieuw kinderdagverblijf, op Solheide, in samenspraak met de buurtbewoners en op een betaalbare en efficiënte manier.

Patrick Demaerschalk, Jan Van Assche, Alain Borreman, Wim Laureys

Gemeenteraadsleden voor CD&V Hoeilaart

30 augustus 2018

Voor meer info : Patrick Demaerschalk (patrick.demaerschalk@hoeilaart.be 0475 97 47 14)