En plots is de weg naar het bos afgesloten!

dinsdag 21 apr 2020

Voor wandelaars en fietsers is deze periode van tijd en mooi weer zaligmakend, het nabijgelegen Zoniënwoud een godsgeschenk. Sinds vorig weekend, zo meldde ons een actieve stapster, is er een probleem van toegang via de Brusselsesteenweg (rechtover de vroegere hoeve). De uitbaatster van de manège Musette heeft immers plots beslist dat een stukje weg naar het bos (naar het Varkensgat), net in het midden, voor zo'n 8 meter privéweg is. Aan de basis zou een conflict liggen tussen loslopende honden en enkele paarden, een probleem dat in het bos inderdaad acuut is maar al zeker niet opgelost wordt door 8 meter weg privé te verklaren.  Pesterijen!

Onze wandelende Hoeilander werd door een dame tegengehouden die haar arrorgant en in het Frans duidelijk maakte dat ze hier niks te zoeken had. Voor alle duidelijkheid, de weg die vertrekt aan de Brusselsesteenweg is voor een dikke 100 meer openbaar en dan voor een 8-tal meter zogezegd privé, om dan weer voor zo'n 30 meter publiek te zijn tot aan de ingang van het bos. In datzelfde Frans maakte de dame nog duidelijk dat ze hiervoor de toelating had van de burgemeester. (?!?)

Al zeker van voor Wereldoorlog II en waarschijnlijk al veel langer wordt deze weg door het publiek gebruikt (ook die 8 meter). Wandelaars, fietsers en ruiters gebruiken hem dagelijks omdat er in de buurt geen alternatieve toegang is. De vraag is natuurlijk of iemand zo maar mag bepalen dat een stukje weg dat al meer dan 80 jaar openbaar is, halverwege zomaar mag afgesloten worden. Neen dus. Wij denken dat dit volledig illegaal is. De weg is immers doorheen de tijd en het algemeen gebruik openbaar geworden. Wij vragen dan ook dat de gemeente onmiddellijk ingrijpt.

De manège in kwestie heeft het  trouwens al jaren moeilijk om zich aan de wet te houden. Zo heeft het bijna 20 jaar geduurd om zich in orde te stellen met de milieuvergunning en op het vlak van de ruimtelijke ordenning zijn er tal van overtredingen tegen de voorwaarden van het BPA manèges, een bijzonder plan van aanleg dat speciaal werd opgesteld om de manèges de kans te geven zich wettelijk in orde te stellen. Blijkbaar vinden de uitbaters van deze manège dat de wet enkel voor anderen gemaakt is en niet op hen van toepassing is.

En dan hebben we het nog niet over de eentalige Franse communicatie.  Waarom blijft een deel van de paardensport het zo moeilijk hebben met het Nederlands?

Blijft de weg afgesloten? Ik vermoed dat weinig wandelaars en fietsers zich aan het verbod zullen houden. Er staat geen hek en die acht meter zijn zo overbrugd. Maar los daarvan zou het een goede zaak zijn als die borden verdwijnen en het zogenaamde verbod wordt opgeheven. Wij kunnen maar hopen dat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid neemt en de kant van de Hoeilaartse bevolking kiest.

En wat de vrijlopende honden in het bos betreft ... Dat is inderdaad een plaag en daar zou moeten tegen opgetreden worden. De boetes zijn zeer hoog maar wie controleert?

Nog veel wandelplezier!