Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

CD&V/N-VA fractie vraagt toelichting eindrapport n.a.v. externe audit OCMW (persbericht)

vrijdag 13 mrt 2015

De CD&V/N-VA fractie heeft steeds gepleit voor een externe audit van het woon- en zorgcentrum “Hof Ten Doenberghe”. Daarom keurde het de raadsbeslissing tot aanstelling van een auditbureau in 2013 mee goed. De initiële overeenkomst bestond erin om de huidige organisatie van het woonzorgcentrum te analyseren, om een verbeteringstraject uit te werken en te implementeren, de coaching en training van directie en leidinggevenden uit te voeren en de uitwerking van trajecten te realiseren, opdat de uitgaven gelijk zouden zijn aan de opbrengsten. In december 2013 werd op basis van een eerste analyserapport een plan van aanpak opgesteld dat diende te leiden tot de optimalisatie van de werking van het woon- en zorgcentrum “Hof Ten Doenberghe”. Einde juni 2014 kwam er een abrupt einde aan de samenwerking met dit auditbureau.

Gezien het belang van deze audit, heeft de CD&V/N-VA fractie steeds de vinger aan de pols gehouden, door over dit dossier op regelmatige tijdstippen pertinente vragen op de OCMW-raad te stellen. Hierbij botsten zij steeds op de aanhoudende weigering van de OCMW-Voorzitter (PRO Hoeilaart) om inzage te krijgen in het volledige auditdossier. Er was hiervoor geen enkele reden toe.

Na talloze vergeefse pogingen was CD&V Hoeilaart genoodzaakt een klacht in te dienen bij de provinciegouverneur. Deze werd gegrond verklaard en de provinciegouverneur was duidelijk in zijn schrijven: “lk verzoek u dan ook met aandrang de heer Vandervaeren volledige medewerking te verlenen bij zijn verzoek om inzage in alle stukken.”

Begin januari 2015 werd het eindrapport uiteindelijk ter inzage voorgelegd. CD&V en N-VA vinden het trouwens uiterst jammer dat tot op heden hierover op de OCMW-raad geen uitleg werd gegeven, gezien de niet te versmaden uitdagingen waarvoor het woon- en zorgcentrum “Hof Ten Doenberghe” staat.

Op de OCMW-raad van 16 maart zal de CD&V/N-VA fractie in een gerichte vraagstelling peilen naar de intenties van de voorzitter. Zullen de aanbevelingen van dit rapport volledig uitgevoerd worden of zal men zich beperken tot het leggen van een aantal accenten?