Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

CD&V niet akkoord met nieuwe plannen gemeenteplein (persbericht)

woensdag 03 jun 2015

In een persbericht laat CD&V weten dat het ook voor de heraanleg van het gemeenteplein is.  Een nieuw gemeenteplein is noodzakelijk voor een modernere uitstraling. De eerste stappen hiervoor werden trouwens door CD&V genomen in de legislatuur 1994-2000. Bij de plannen die vandaag op tafel liggen zijn er echter ernstige bedenkingen. CD&V voelt zich in haar opmerkingen trouwens gesteund door de handelaars van het gemeenteplein en dit voornamelijk op het vlak van de mobiliteit. 

Zoals het gemeentebestuur zelf heeft  aangegeven tijdens de hoorzitting zullen er op het gemeenteplein 53 parkingplaatsen  verdwijnen om plaats te maken voor een gedeeltelijk leeg open plein. Volgens het gemeentebestuur moet het vernieuwde gemeenteplein een ontmoetingsplaats worden waarop activiteiten kunnen georganiseerd worden.  

CD&V vindt dat hiervoor reeds een groot open plein ter beschikking is voor het Felix Sohiecentrum en tussen het GC Felix Sohie en het Nerocafé. Om nog maar te zwijgen over het gemeentepark en de kasteelhoeve. Wat heeft het zin een gemeenteplein het hele jaar door leeg te laten staan voor een paar evenementen (welke?) die ook elders in de omgeving kunnen doorgaan.

Parkeerplaatsen, in de nabijheid van handelszaken, zijn van uitermate belang , zeker in een dorp zoals Hoeilaart (we zijn  geen Leuven of Hasselt met grote randparkings).  Het is door die nabijheid van parking  dat je als handelszaak het verschil kan maken met omliggende gemeenten. Ook oudere mensen en gezinnen met jonge kinderen mogen in dit verhaal niet vergeten worden.  Vandaag heeft Hoeilaart geen parkingprobleem, waarom moet er nu één gecreëerd worden? 

Bij tal van voorbeelden in andere gemeenten waar een nieuw gemeenteplein wordt aangelegd staat steeds bovenaan de agenda het behoud van het aantal parkeerplaatsen of het creëren van bijkomende parking.  In Hoeilaart gaat het gemeentebestuur het tegenovergestelde doen! Begrijpe wie kan? 

Dat parking belangrijk is , is ook gebleken uit een middenstandsenquete die onder schepen Patrick Demaerschalk, een aantal jaren geleden, werd uitgevoerd, samen met de middenstandsraad.  Ondertussen is de parkeerdruk en het aantal wagens enkel maar toegenomen en zal dit naar de toekomst nog verhogen, gezien de vele bouwprojecten die al gerealiseerd zijn of zullen worden.

Door de belangrijkheid van dit dossier en de impact op de inwoners en de handelaars en omdat CD&V échte inspraak vitaal vindt, (en niet enkel voor de verkiezingen), heeft CD&V het initiatief genomen om in dialoog te gaan met de handelaars.  Daaruit is gebleken dat een grote meerderheid zich grote zorgen maakt over het verdwijnen van zoveel parkingplaatsen en dat klanten zullen wegblijven wanneer zij geen parking vinden.  Zij zijn tevens bevreesd voor de duur van de werken en bekommerd om het eventueel aanzienlijk verlies aan zakencijfer.  Daarom kunnen zij zich vinden in het CD&V-voorstel  om gedurende 2 maanden een proefopstelling uit te zetten, zodat de nieuwe parkeersituatie grondig kan worden uitgetest en geëvalueerd, zodat nadien de juiste beslissing kan genomen worden.

Voor al de hoger opgesomde punten werden op de gemeenteraad van vorige woensdagdoor CD&V volgende voorstellen gedaan: 

  1.  De gemeenteraad beslist om een een proefopstelling op het gemeenteplein uit te testen
  2. De gemeenteraad beslist dat deze proefopstelling zal plaatsvinden vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 november 2015
  3. De gemeenteraad beslist dat deze proefopstelling bestaat uit het verkeers- en parkeervrij maken van het gemeenteplein identiek zoals dit voorzien is in het ontwerp van voorstel heraanleg gemeenteplein
  4. De gemeenteraad beslist dat tijdens deze proefopstelling wekelijks, telkens op verschillende dagen en tijdstippen, een telling zal gebeuren van de bezetting van de beschikbare parkeerplaatsen op het gemeenteplein en omliggende straten die deel uitmaken van het parkeerplan m.b.t. de heraanleg van het gemeenteplein
  5. De gemeenteraad beslist dat er na het beëindigen van deze proefopstelling een bevraging zal gebeuren bij de handelaars en de inwoners van het gemeenteplein naar hun evaluatie van deze proefopstelling
  6. De gemeenteraad beslist dat de resultaten van de tellingen en de evaluatie zullen toegelicht worden op de gemeenteraad van december 2015
  7. De gemeenteraad beslist dat het college van burgemeester en schepenen gelast wordt met de verdere uitwerking van deze beslissingen.

Geen enkel punt werd op de gemeenteraad weerhouden.  Is het huidig bestuur bang van de resultaten van deze proefopstelling? Zou deze testperiode aantonen dat de plannen inderdaad nefast zijn voor de middenstand?