30 jaar Betenland (Gaby & Roger) bracht €1500 op voor De Kerselaar!

donderdag 10 dec 2015

Op 12 september vierden Gaby & Roger de 30ste verjaardag van hun café 't Betenland in het GC Felix Sohie. Dit 'feest van het jaar' met honderden aanwezigen zorgt nu, maanden later, nog voor extra goed nieuws. Vrienden en klanten vulden immers de doos bij de ingang van het feest met een gift en dat bracht zo maar eventjes €1500 op, een bedrag dat de vzw De Kerselaar, een thuis voor 62 personen met een handicap, aan wie dit bedrag integraal geschonken wordt, met de goed kan gebruiken. Er wordt immers opniew gebouwd. De bewoners, het personeel en de raad van bestuur van De Kerselaar dankt iedereen die daartoe heeft bijgedragen en in het bijzonder Gaby en Roger!