0 op 10 voor 'Openbaarheid van Bestuur'. (persbericht CD&V Hoeilaart)

maandag 29 feb 2016

In de enquête in de krant “Het Nieuwsblad” over “Openbaarheid van Bestuur” haalt  de OpenVLD - ProHoeilaart meerderheid in onze gemeente een beschamende 0 op 10. CD&V Hoeilaart vindt dit een heel belangrijke zaak. De burger heeft immers altijd recht zich volledig te kunnen informeren over alle bestuurszaken. Er is voor CD&V geen enkele reden, tenzij het over persoonszaken gaat,  waarom inzicht in documenten aan inwoners zou moeten geweigerd worden. Er zijn hier ook geen excuses voor. Het principe van “openbaarheid van bestuur” is essentieel in onze gemeentelijke democratie. 

Ook inspraak is belangrijk. CD&V Hoeilaart wil dat de adviesraden (cultuur-, sport-, jeugd- ,seniorenraad, Gros en raad voor lokale economie ...) veel meer betrokken worden bij het beleid. Het is belangrijk dat zij hun rol als adviesorgaan ten volle kunnen uitoefenen. Ze moeten de natuurlijke beleidspartners zijn van het Bestuur. Ook op nog andere manieren kan er in dit digitaal tijdperk aan de burgers inspraak gegeven worden. 

Ook intern vindt CD&V Hoeilaart openheid heel belangrijk. Daarom heeft  CD&V Hoeilaart een “open bestuur”. Elk lid van CD&V mag steeds aan de bestuursvergaderingen deelnemen. Iedereen kan zich steeds informeren over de partijstandpunten.

Voor CD&V Hoeilaart mag dus de lat hoger liggen dan een beschamende '0 op 10'.

De CD&V mandatarissen: Alain Borreman, Patrick Demaerschalck, Wim Laureys, Jan Van Assche, Marie-Paule Bockstal en Youri Vandervaeren.