OCMW-voorzitter verliest zijn zelfbeheersing!

donderdag 21 nov 2013

Dit is een persbericht van de OCMW fractie van CD&V.Tijdens de laatste vergadering van de Hoeilaartse OCMW raad, onder het voorzitterschap van de heer Wilfried Van Raemdonck (Pro Hoeilaart) , verloor deze laatste opnieuw zijn zelfbeheersing nadat CD&V raadslid Marc Beelen een gewone en eenvoudige vraag had gesteld.
Voor voorzitter Van Raemdonck is het niet normaal dat een oppositieraadslid de juiste en volledige informatie moet ontvangen. Wellicht is openbaarheid van bestuur voor Van Raemdonck en Pro Hoeilaart een prachtig democratisch principe, behalve wanneer het hen slecht uitkomt.
 
Zo zie je maar hoe sommige mensen en partijen van idee veranderen en hun heilige en jarenlange principes verwaarlozen van zodra ze aan de macht zijn en beleid zouden moeten voeren.
Uit pure frustratie scheurde voorzitter Van Raemdonck zijn bundel documenten publiekelijk en opzettelijk in twee.
Inspraak, participatie en dialoog zijn loze begrippen geworden in de Hoeilaartse OCMW raad.
 
Na een korte schorsing van de vergadering, werden een aantal agendapunten door voorzitter Van Raemdonck ingetrokken en verdaagd naar een latere datum.
Van een volwassen beleidsmens zou men toch mogen verwachten dat hij zijn zelfbeheersing onder controle houdt en respect toont voor de werking van een democratisch samengestelde en verkozen OCWM raad.
De CD&V fractie in de OCMW raad vraagt alleen dat de democratische spelregels correct worden toegepast en dit in het algemeen belang van Hoeilaart.
 
Namens de CD&V fractie OCMW raad
Marc Beelen>/p>
Fractieleider