Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

OCMW tevredenheidsonderzoek

zondag 27 nov 2011

Dit is een persbericht van de OCMW-fracie van CD&V Hoeilaart
 
OCMW's worden – net als alle andere organisaties die lokale dienstverlening bieden – uitgedaagd om hun werking en dienstverlening permanent te verbeteren. Ze worden
hiertoe aangezett door het kwaliteitsdecreet voor zorg- en welzijnsvoorzieningen waarin staat gestipuleerd dat elke voorziening een kwaliteitsbeleid moet voeren, vertaald in een kwaliteitshandboek. Dit decreet biedt gebruikers van deze voorzieningen enkel indirecte rechten. Het klantenperspectief gaat hier echter verloren.
 
Het nieuwe OCMW-decreet  voorziet echter een systeem van klachtenbehandeling, een ombudsfunctie, initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of doelgroepen te verhogen en participatie van inwoners. Hiermee stopt kwaliteitszorg niet meer bij 'interne controle', maar wordt het klantenperspectief mee opgenomen.
Het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek past in deze ontwikkelingen.
 
Tevredenheidsonderzoek is gericht op de kwaliteit vanuit het oogpunt van de klanten. Een tevredenheidsmeting kan de dialoog tussen OCMW's en hun cliënten, in het bijzonder mensen die in armoede leven, concretiseren en de OCMW's aanknopingspunten geven om de kwaliteit van hun dienst- en hulpverlening te verbeteren.
 
Het steunpunt sociale planning van de provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een methodiek om een tevredenheidsmeting uit te voeren.
 
Ook het OCMW van Hoeilaart stelde zich kandidaat om deze tevredenheidsmeting uit te voeren. De start hiervan is voorzien rond september 2012.
 
Tijdens de laatste OCMW raad stelden de CD&V fractie vast dat de raad hiervan niet op de hoogte werd gesteld, laat staan de beslissing had genomen om deel te nemen
aan dit tevredenheidsonderzoek.
 
Ondanks dit gebrek aan communicatie en transparantie binnen het OCMW van Hoeilaart, zijn de OCMW raadsleden van CD&V Hoeilaart verheugd dat er wordt deelgenomen aan
dit tevredenheidsonderzoek. Immers een eerste stap om de dienstverlening naar de cliënten toe te kunnen verbeteren, is het bevragen van de cliënten zelf.
 
Marc Beelen
CD&V fractieleider OCMW raad
m.beelen@skynet.be