Na 200 jaar, eindelijk terug begrazing in het Zoniënwoud

zondag 23 mrt 2014

Zaterdag 22 maart - Aangaande begrazing in het Zoniënwoud kan men heel wat historische gegevens terugvinden in het Veterboeck (1418). Na de ontmanteling van de gebouwen op de ex-oefenrenbaan te Groenendaal, werd in de zomer van 2013 een omheining geplaatst en dit met het oog op een jaar rond begrazing.
Een grote poel werd gegraven, takkenrillen werden aangelegd, twee toegangspunten versterkt door een veerooster en onder de aandacht gebracht door gevlochten wilgen portieken, een uitkijkplatform en een gemaaid wandelpad zorgen ervoor dat dit 7ha. grote begrazingblok -op het pad- voor de geïnteresseerde wandelaar (honden verboden) toegankelijk is. Naast de open ruimte is er tevens een loofhoutperceel en een groter naaldhoutbosje waar de dieren rustig kunnen grazen of zich goed verstoppen.
 
Er werd gekozen voor grote grazers en waarbij het Agentschap voor Natuur en Bos zich liet adviseren qua soort en aantal. Hier kwam het cijfer van twee runderen -maximaal drie- naar voor. Na wat rondvragen én een studiebezoek aan het Noordhollandse Duinreservaat (Bergen-aan-Zee) werd
stilletjes gehoopt op Schotse Hooglander. Dit runderras is zeer geschikt om in natuurgebieden het jaar rond te worden ingezet. Ze hebben weinig zorg nodig, zijn zeer zelden agressief en hebben een grote zelfredzaamheid.
Grote grazers zorgen voor een dynamisch natuurbeheer : ze houden het grasland open, leggen door ruigten tal van paden aan, kiezen jonge bomen uit om bast en twijgen op te smullen. Kortom, op die manier verandert het landschap in een begraasd natuurgebied voortdurend van uitzicht.

Er werd dus gezocht naar een concessiehouder, die het Agentschap voor Natuur en Bos vond in landbouwer Paul Eylenbosch uit Huizingen. Door Hetty en Jan Wijnhoven uit Tremelo werden twee Schotse Hooglanders geschonken (overdracht der dieren, zie beeld 2).

 
In samenwerking met de Highland Cattle Society (www.highlandcattlesociety.com) werd overeengekomen de naam “Highland Cattle of the Sonian Forest” te mogen hanteren. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw (www.ngz.be) is zowat de peter van het ganse project. Diegene die interesse hebben in dit eerste begrazingproject in het Zoniënwoud kunnen een gift bezorgen (rek.nr. IBAN : BE60 9792 1827 5970) met als vermelding ‘hooglanders’. Deze som wordt dan als steun overgemaakt aan de concessiehouder en de gulle gevers krijgen dan ook een nieuwsbrief.
 
Intussen werd het uitkijkplatform ook opgenomen in de lijst van vogeltrek-stations in Europa, dit in samenwerking met SOVON (NL) en Natuurpunt (B). Als historisch verantwoorde naam werd “Grvenendael, Het Block” gekozen (bron : Het Zoniënwoud in kaart gebracht, Het Zoniënwoud in 1661).Nu reeds werd vanaf dit platform spectaculaire trek van roofvogels en zangvogels vastgesteld. Weldra worden vanaf dit uitkijkpunt trekteldagen voor het geïnteresseerde publiek georganiseerd. Ook werd een goed verborgen vogelkijk en -fotografiehut gebouwd. Van hieruit kan men stiekem vogels waarnemen en is het best mogelijk dat -in het kader van het Dood doet Leven project - zich een reekadaver kan bevinden in het kijk- en fotografiebereik.
 
Informatie of ‘bezoek met de boswachter het gebied “Grvenendael, Het Block” ‘ :

tel. : 02-658.24.60.
e-mail : groenendaal.anb@vlaanderen.be