Grondverzakking Vosdelle

zaterdag 13 nov 2010

Het zal u niet verbazen dat de regen lelijk huis houdt. De grond is verzopen en dus kwetsbaar. Vooral bermen hebben de neiging weg te schuiven en dat is net wat in de Vosdelle gebeurd is.
 
De helling onder de voetweg naar het perron, richting Namen, is voor een deel weggezakt. De berm is onstabiel geworden en het is duidelijk dat bij nog meer regen de berm gevaarlijk wordt voor voetgangers en automobilisten.
 
Voorlopig werd de grondverzakking aangeduid met twee 'neuzen'. Het is maar de vraag of dit in het donker voldoende is om de gebruikers van de Vosdelle tijdig te verwittigen van de gevaarlijke situatie.
 
Omwonenden meldden ons dat het 0800 nummer van Infrabel, de instantie die verantwoordelijk is voor de infrastructuur van de spoorwegen, niet bereikbaar was.
 
De oorzaak van de grondverzakking moet niet alleen gezocht worden bij de overvloedige regen maar ook bij de manier waarop de bermen tegenwoordig onderhouden worden of beter gezegd 'platgespoten'. In deze actieperiode voor biodiversiteit en aandacht voor het milieu zou een andere vorm van onderhoud aangewezen zijn en de berm ook veel stabieler houden.