Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Gouverneur verwerpt klacht tegen toewijzing verkaveling 'Paloker" (persbericht CD&V/N-VA)

woensdag 12 jun 2013

CD&V en N-VA zijn absoluut voorstander van sociale verkavelingen als middel om jonge mensen de kans te geven in Hoeilaart te blijven wonen. We zijn trouwens de initiatiefnemers van de vorige sociale verkavelingen, het Leen 1 en het Leen 2.
We vinden echter dat de toewijzingen van kavels aan jonge mensen, bijzonder secuur moet gebeuren. Hiervoor is door de Gemeenteraad een reglement goedgekeurd dat volgens ons nauwkeurig moet gevolgd worden. Als gemeenteraadslid is het ook onze taak te controleren of dit inderdaad volgens de regels gebeurt. Volgens ons was dit niet het geval en hebben we daarom een aantal stappen ondernomen. Na geen gehoor gevonden te hebben bij het Gemeentebestuur, hebben we dan beslist om klacht neer te leggen bij de Gouverneur.
Zonder in detail te treden hadden we twee grote bezwaren:

 
1) In het reglement stond dat de kandidaat- kopers in hun dossier een attest van het Kadaster moesten toevoegen dat bewees dat ze geen eigendom hadden. In sommige dossiers ontbrak dat attest en konden we dus niet controleren of de kandidaat al dan niet al een eigendom had.
 
2) Ons tweede bezwaar ging over de definitie van “erkende vereniging”. Kandidaat kopers werden gerangschikt volgens een puntensysteem. Wie de meeste punten kreeg, kwam in aanmerking voor een kavel. Zo kreeg men o.a. punten als men 5 jaar lid was geweest van een “erkende vereniging” in Hoeilaart.
 
Het eerste bezwaar werd niet aanvaard omdat klaarblijkelijk een beëdigd ambtenaar met het Kadaster contact had genomen om telefonisch te onderzoeken of de kandidaat-kopers met een ontbrekend attest, al dan niet eigenaar waren. Men beschouwt dat als voldoende, ook al stond er in het reglement uitdrukkelijk dat er een attest moest zijn.
  
Wat het tweede bezwaar betreft, voor de CD&V en N-VA is een “erkende vereniging” nog steeds een vereniging die lid is van de culturele-, sport- of jeugdraad. In de dossiers hebben we gezien dat een aantal kandidaten ook punten gekregen hebben voor lidmaatschap van een vereniging of organisatie die volgens ons niet als zodanig “erkend” zijn. Nochtans was ditzelfde bestuur bij de toewijzingen voor de kavels op Leen 2 wel streng en werd een kandidaat punten geweigerd omdat “Het Hele Dorp” volgens (hetzelfde) Gemeentebestuur geen “erkende” vereniging was.
De verdediging van het Gemeentebestuur op ons bezwaar was heel merkwaardig: volgens hen bestaan er geen “erkende” verenigingen in Hoeilaart. De Gouverneur heeft hen, totaal onbegrijpelijk, daarin gevolgd.
Dit heeft namelijk als gevolg dat elke club, hoeveel leden men ook heeft, welke taal men ook spreekt en welke activiteit men ook doet, lid moet kunnen worden van één van de raden en in aanmerking kan komen voor subsidies. Alle kandidaat- kopers die dachten zoals wij en niet hebben opgegeven dat ze bijvoorbeeld 5 jaar lang elke week met 4 met de kaarten hebben gespeeld, zijn dus benadeeld geweest.
 
CD&V en N-VA zijn dus nog steeds verbijsterd dat men reglementen die door de Gemeenteraad goedgekeurd werden, op zo’n vrijblijvende manier kan toepassen. We zijn er spijtig genoeg ook van overtuigd dat hierdoor mensen bij de toewijzingen van Leen 2 en de toewijzingen van Paloker benadeeld zijn geweest.
 
De Gemeenteraadsleden van CD&V en N-VA.