GEN Café zet puntjes op de i (enkele foto's)

donderdag 20 jun 2013

Donderdag 20 juni - Woensdagavond hielden de omwonenden van de 'spoorwerken" een vergadering: "GEN Café", met de bedoeling wat meer inzicht te krijgen in de problemen die de uitbreiding van het spoor teweegbrengt bij wie in de buurt woont en hoe die klachten meer gehoor kunnen krijgen bij de verantwoordelijken van TUC RAIL, INFRABEL en de hoofdaannemer.
Deze bijeenkomst was een initiatief van een kern van omwonenden: Kerstin Huygelen, Anna Orzechovska, Viviane Chrtisten en Rein van Gisteren die het, geconfronteerd met de problemen die iedereen elke dag opnieuw meemaakt, en die maar niet opgelost geraken, hoog tijd vonden, dat alle krachten verenigd worden om sterker te staan in de bescherming van ieders eigendom en leefomgeving.
Rein had een powerpointpresentatie klaargemaakt die niets aan de duidelijk overliet en gestructureerd en overzichtelijk een mooie en geïllustreerde opsomming gaf van alle problemen van overlast, veiligheid en schade, waarmee de omwonenden al van bij de start van de werken, te maken hebben. 
 
Daarna volgde een zevental suggesties, vooral naar de gemeente toe,  in de hoop dat de problemen in de toekomst een betere oplossing zouden vinden.
 
1. Publiceer in ‘Hier Hoeilaart’ praktijkvoorbeelden van een goede aanpak van klachten en claims (Kernboodschap: “Klagen mag zeker, is nuttig en ‘t helpt echt”)
 
2. Geef technisch advies aan bewoners om problemen vast te stellen, plaats trillingsmeter, doe (vluchtig) technisch onderzoek naar evt. ‘verborgen’ schade (onzekerheid wegnemen), verleen kortdurende bijstand, verstrek adressen, maak wegwijs.
 
3. Geef gemeenteraad maandelijks ‘n actuele tabel met nieuwe èn afgehandelde klachten en claims zodat er een openbare controle is: was het optreden van Infrabel tijdig, behoorlijk, volledig en correct? (Privacygevoelige gegevens zoals NAW van burgers zijn voor gemeenteraadsleden toegankelijk in het kader van hun controletaak.)
 
4. Stel via een handige werkfiche technische feiten, data, kaarten, foto’s, meetgegevens en adressen beschikbaar aan expertisebureaus, advocaten, verzekeraars mediators en schadebemiddelaars, opdat zij deze kunnen verwerken in hun klachten en claims.
 
5. Hou als schepenencollege de federale overheid periodiek op de hoogte over hoe Infrabel de belangen van burgers in Hoeilaart behartigt, zodat minister Pascale Labille de evaluatie van het beheerscontract met Infrabel kan baseren op de praktijk.
 
6. Ondersteun omwonenden zo nodig bij het verkrijgen van de documenten van Infrabel die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur actief openbaar had moeten maken.
 
7. Beleg in de herfst van 2013 een nieuwe bewonersbijeenkomst om te kunnen peilen hoe de uitvoering van punt 1 t/m 6 verloopt.
 
Het was een mooie en vooral postieve vergadering die door een serene en vakkundige Rein van Gisteren prima geleid werd. Wat telkens in de omerkingen terugkwam, is het gebrek aan communicatie van de aannemer en de bouwheer, de ondoeltreffendheid en het gebrek aan ernst waarmee de klachten verwerkt worden. Wie schade heeft voelt zich vooral klein en verloren in de discussie omdat de opmerking van elk individu verloren gaan in de grote omvang van dit megaproject.
 
Iedereen blijkt te begrijpen dat dergelijke infrastructuurwerken schade kunnen veroorzaken, maar wat onaanvaardbaar blijft, is dat die schade aan de huizen en tuinen, waar mensen toch hun heel leven voor gewerkt hebben, zo vaak weggelachen wordt. Het getuigt vna weinig respect! 
Het is ook onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur totnutoe niet zelf het initiatief genomen heeft om de belangen van haar inwoners gestructureerd te verdedigen. Geen enkele andere instantie kan hier immers beter werk leveren en scoren.
 
Misschien moet men eens te raden gaan bij de gemeente Herent vna Willly Cuipers, waar de werken voor de TGV vele jaren geleden, net dezelfde problemen veroorzaakten, maar waar het gemeentebestuur zich vanaf de eerste dag van de werken gepositioneerd heeft als verdediger van haar bevolking en een coördinerende rol speelde.
 
Het is zelfs al even onbegrijpelijk dat een overheidssbedrijf als INFRABEL niet in de eerste plaats de belangen van de inwoners verdedigt die eigenllijk haar werkgever zijn.
 
Hopelijk verandert er na dit GEN café eindelijk iets wezenlijks want het geduld van de omwonenden raakt op. Iedereen verwacht nu een degelijk en ernstig initiatief van de gemeente. Dat de speciaal in het leven geroepen 'schepen van de GEN-werken' niet eens aanwezig was op de vergadering, hoeft niet onmiddellijk te betekenen dat er geen beweging kan komen in dit dossier.
 
In ieder geval proficiat aan de kern die dit gedurfde initiatief genomen heeft. Het brengt mensen dichter bij elkaar en samen staat iedereen en stuk sterker. 
 
Klik hier voor de facebookpagina "Klaagmuur"