Driemaandelijkse workshops "De Draad van Ariadne"

maandag 02 sep 2013

De Draad van Ariadne verzorgt driemaandelijkse workshops, die telkens doorgaan de eerste dinsdag van de maand om 14 uur op onderstaand adres, en waarvoor u de globale som van 60 euro betaalt (materiaal inbegrepen).
 
Daarbij zal ervoor gezorgd worden dat u, door gebruik te maken van verschillende technieken, elke maand een origineel handwerk of sieraad kan maken op eenvoudige wijze en voor iedereen toegankelijk. Met koffiepauze.
 
Wie geïnteresseerd is dient vooraf 60 euro te storten op rekeningnummer BE75 7340 3396 3951 tnv De Draad van Ariadne met de vermelding: oktober, november, december 2013.
 
Meer informatie op onderstaand adres.
 
De Draad van Ariadne, Vosdellestraat 37, 1560 Hoeilaart. Tel. 026575150 – Email: micheline.baetens@telenet.bewww.zelfzorg.be (rubriek: De Draad van Ariadne).