De treinramp te Groenendaal (1889)

dinsdag 10 apr 2012

Op zondag 22 april 2012 is het overal in Vlaanderen Erfgoeddag. Het algemene thema dit jaar is ‘Helden’. Een goede gelegenheid voor de Hoeilaartse heemkundige kring om met een tentoonstelling de treinramp van 1889 en het brandweerkorps, dat daar in feite uit voortvloeide, in de kijker te zetten.
Deze tentoonstelling vindt plaats in de kapel van de kasteelhoeve en kan vrij bezocht worden van 10 tot 17.30 uur.
 
VAN TREINRAMP TOT BRANDWEERKORPS
Uitgangspunt van de tentoonstelling is het treinongeluk dat in februari 1889 in Groenendaal plaatsvond. Het ongeval was voorpaginanieuws in verschillende weekbladen. Hoeilanders gingen ter plaatse hulp bieden en gewonden werden overgebracht naar het plaatselijke - net gebouwde - godshuis. Uit die hulpverlening ontstond het bewustzijn dat men in geval van een catastrofe maar beter mensen bij de hand kon hebben om in te grijpen en ook middelen die daarbij ingezet konden worden. De idee van een eigen plaatselijk brandweerkorps kreeg zo vorm. Weliswaar met vallen en opstaan. Na WO II werd het steviger georganiseerd. Op het einde van de 20ste eeuw zal het opgaan in het gewestelijk brandweerkorps Druivenstreek.
 
FOTO’S WELKOM!
De kring wil deze kleine tentoonstelling zoveel mogelijk illustreren met foto’s. Heb je thuis nog foto’s, hetzij van branden in Hoeilaart, hetzij van het brandweerkorps zelf? Dan mag je die - liefst zo snel mogelijk - binnen brengen bij de dienst Cultuur en Toerisme. Je hoeft de foto’s niet definitief aan de kring af te staan. Ze worden ingescand en de originele foto’s krijg je terug.