1178 kinderen in onze overvolle scholen (Fotoalbum)

dinsdag 04 sep 2012

Dinsdag 4 september - Na de drukke eerste schooldag hebben wij wat gegevens verzameld over onze beide scholen. In de kleuterklassen vonden 367 kinderen een onderkomen (Sint-Clemens 218 en Groene Dal 149). Dat aantal groeit in de loop van het jaar nog aanzienlijk in de eerste kleuterklasjes met een zestigtal per school.
Voor het lager onderwijs noteren wij dit jaar 811 inschrijvingen (406 in Sint-Clemens en 405 in het Groene Dal.Tellen wij alles samen, dan kopen we aan 1178 kinderen met een 120 tal kleuters extra in de loop van het schooljaar.
 
De anderstaligheid ligt in beide scholen er hoog. Het Groene Dal spreekt van een dikke 45%, Sint-Clemens over 50%. Naast de grote groep Franstaligen zijn er vooral veel Europeanen: Grieken, Portugezen, Polen ...O.a. om de leerachterstand van anderstaligen op te vangen werd het systeem van de SES-uren ingevoerd waardoor extra zorgleerkrachten kunnen worden aangeworven. Voor Het Groene Dal 38 SES-uren bij de kleuters en 72 voor het lager. Bij Sint-Clemens 34 uren bij de kleuters en 44 uren voor het lager.
 
Beide scholen zagen zich dit jaar genoodzaakt om Hoeilaartse kinderen, wegens plaatsgebrek, te weigeren. Dat doet zich vooral voor in het eerste en tweede leerjaar. Beide scholen werken met wachtlijsten. Elk jaar worden die langer.
 
Beide scholen hebben bouwplannen maar aan het huidige tempo van subsidiëring zal het nog meer dan 20 jaar duren voor vadertje staat met geld over de brug komt. De achterstand in gans Vlaanderen is immers immens.
 
Op het vlak van werkgelegenheid behoren de scholen tot de belangrijkste werkverschaffers in onze gemeente: in Sint-Clemens werken zo'n 62 personeelsleden, in het Groene Dal 63.  
Het Groene Dal heeft trouwens een nieuwe directeur: Gunter Van der Elst (42). Hij neemt de fakkel over van Renée Vanwijnendael die het wat rustiger wil aan doen. Zij blijft de directeur wel ondersteunen. Gunter stond 18 jaar in het eerste leerjaar.
 
Het blijft een hele uitdaging om deze scholen dag in dag uit draaiende te houden en de kinderen een kwalitatief hoogstaand onderwijs te verschaffen. Wij wensen iedereen alvast veel succes en energie!
 
Foto's: Karel VA