ERFGOEDDAG - Beestig bos: paarden, everzwijnen en kamelen in het Zoniënwoud.

23 apr 2023, 11:00 tot 10 sep 2023, 17:00

Locatie: Bosmuseum Jan van Ruusbroec, onthaalpoort Groenendaal

Organisator: Bosmuseum Jan van Ruusbroec (Zoniënwoud), Lies Coosemans, 0487317409, lies.coosemans@natuurpunt.be Dienst Erfgoed, provincie Vlaams-Brabant, Nicolas Mazeure, 0485631012, erfgoed@vlaamsbrabant.be

Op zoek naar landschapsrelicten van het samenleven tussen mens en dier bewerken - ERFGOEDDAG - 23 april 2023 - Bosmuseum Onthaalpoort Groenendaal. 

 Het Zoniënwoud bewaart nog vele geheimen over zijn lange geschiedenis! Ontdek tijdens Erfgoeddag (thema ‘Beestig’) hoe de mens de inrichting en het beheer van het landschap organiseerde om het samenleven met de dieren mogelijk te maken. De nog bewaarde landschappelijke structuren van grachten en wallen nabij de priorij van Groenendaal getuigen over het divers bosgebruik voor jacht, houtkap, begrazing en bewoning.

De ‘wolvensprong’ is zo’n relict dat verwijst naar de verdwenen vorstelijke paardenfokkerij uit de 17de eeuw. Een tentoonstelling, een wandeling en een lezing dompelen je onder in de wondere wereld van vorsten en paarden, eigendomsgrenzen, wildwallen tegen everzwijnen, opperstalmeersters en kamelen in het Zoniënwoud.

Tentoonstelling ‘Een wolvensprong in het Zoniënwoud. Reconstructie van de 17de-eeuwse aartshertogelijke paardenstoeterij te Groenendaal’

Op initiatief van de aartshertogen Albrecht en Isabella, landvoogden van de Spaanse Nederlanden, werd deze paardenfokkerij of haras in 1613 opgericht op een gerooid stuk bos nabij de priorij van Groenendaal. De beweiding en kweek van rij- en jachtpaarden kenden er een kort bestaan. Door hoge kosten, beperkt rendement en schadelijke impact op het bomenbestand werd de haras in 1678 opgedoekt en het domein opnieuw woud. Aan de hand van sporen in het landschap, digitale reliëfopnames en historische kaarten, tekeningen en beleidsdocumenten ontdek je het verhaal van de ligging, opbouw en uitbating van de paardenfokkerij. van 23 april tot en met 10 september 2023. Gratis brochure beschikbaar.

 Lezing ‘Erfgoed van het dagelijkse leven in een bos: mens en dier als landschapsvormende actoren in het Zoniënwoud’ door kunsthistoricus en archeoloog Pieter Rodts

Maak kennis met de rol die dieren als historische actoren speelden bij de vormgeving door mensen van het landschap van het Zoniënwoud tijdens het ancien régime. Het gesprek tussen bewoners, zowel mensen als dieren, leidde tot ingrepen in de landschappelijke structuur, die tot op vandaag nog zichtbaar zijn. Ze getuigen van de uitdaging om het samenleven tussen mens en dier te sturen in functie van een divers bosgebruik voor jacht, houtkap, begrazing of bewoning. Pieter Rodts gaat dieper in op de aanleg en functie van de structuren van grachten en wallen in de nabijheid van het priorijdomein van Groenendaal. Vooraf inschrijven (plaatsen beperkt). Om 11 uur in het Bosmuseum

 Begeleide wandeling ‘Kamelen in het Zoniënwoud?’

Een wandeling (6,5 km) langs sporen van het samenleven tussen mens en dier in het landschap van het Zoniënwoud’.

 Ontdek hoe bewoners en gebruikers van het Zoniënwoud tijdens de 17de eeuw vorm gaven aan het landschap om het samenleven tussen mens en dier te sturen. Je verkent structuren van grachten en bermen in de nabijheid van het priorijdomein van Groenendaal. Wolvensprongen, wildwallen en grensmarkeringen vertellen een verhaal van fokkerij, veebegrazing, instandhouding wildbestand en bosbeheer voor houtkap.

Vooraf inschrijven is aangeraden. Start om 14 uur aan het Bosmuseum

Meer info en inschrijvingen: https://www.natuurpunt.be/erfgoeddag2023

Locatie:

Bosmuseum Jan Van Ruusbroec (Zoniënwoud), Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart.

Organisatie:

Bosmuseum Jan van Ruusbroec (Zoniënwoud), Lies Coosemans, 0487317409, lies.coosemans@natuurpunt.be

Dienst Erfgoed, provincie Vlaams-Brabant, Nicolas Mazeure, 0485631012, erfgoed@vlaamsbrabant.be

Partners:

Dienst Erfgoed Provincie Vlaams-Brabant, Rijksarchief Leuven, Natuurgroepering Zoniënwoud, Natuuracademie, Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”  Hoeilaart, Agentschap Natuur en Bos, Gemeente Hoeilaart

1484 keer gelezen