Project 73 assistentiewoningen in centrum zorgt voor een 'Trumpke'!

donderdag 19 jul 2018

Voor alle duidelijkhied, het project van de 73 assistentiewoningin in het centrum aan de Brusselsesteenweg, is op z'n minst gesteld 'oversized' en hoort niet thuis in onze dorpskern. Daarover blijkt haast iedereen in Hoeilaart het over eens te zijn. Maar we hebben onze ogen toch even opengetrokken bij het lezen van wat de kranten en RingTV hierover de voorbije dagen berichtten.

Het is inderdaad zo dat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, nadat de projectontwikkelaar in beroep was gegaan tegen de weigering van de gemeente, toch een bouwvergunning heeft verleend, maar de verbolgenheid van de burgemeester die met woorden uitpakte als 'wereldvreemd' en 'onbegrijpelijk' zijn wat van de pot gerukt. 

De ontwikkeling van dit binnengebied past binnen het RUP (het ruimtelijk uitvoeringsplan), opgemaakt door de gemeente, waarin omschreven staat wat wel en wat niet kan. M.a.w., het is de gemeente zelf die de voorwaarden heeft opgelegd waarop de deputatie zich baseert om de vergunning alsnog toe te kennen. Het is trouwens niet het eerste project dat zo tot stand is gekomen. Ook het grote in aanbouw zijnde appartementenblok waar ooit het Lindenhof stond, kent een soortgelijke voorgeschiedenis. Daarvoor werd het in opmaak zijnde RUP zelfs geschorst, zodat de projectontwikkelaar zijn vergunning kon krijgen. Daarna werden de voorwaarden verstrengd.

Natuurlijk moet alles in het werk gesteld worden om van ons dorp geen stad te maken. Dit doe je echter niet door in de pers geveinsd te protesteren maar door de ruimtelijke ordenning, de RUP's, zo op te maken dat er een wettelijk kader is om te gulzige projectontwikkelaars te stoppen. Is het RUP 'dorpskern' dan slordig werk geweest? Zonder twijfel en zoals gewoonlijk zonder veel rekening te houden met hoe de buurt wil dat het gebied wordt ingevuld.

Komt dit nog goed? Het wordt alvast een zware dobber. De gemeente gaat nu zelf in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisting die zich zal moeten uitspreken over het feit of dit project beantwoordt aan de door de gemeente opgestelde voorwaarden van het RUP. Hoeilaart zal een zeer goede advocaat nodig hebben.

Wat ons in de discussie nog het meest verbaasd heeft, is deze zinsnede van de burgemeester in 'Het Laatste Nieuws': "Dit is de uitholling van de gemeentelijke bevoedgheid. Wij zijn ontvoogd (n.v.d.r. de gemeente is sinds kort autonoom bevoegd voor het afleveren van vergunningen), maar worden binnen de kortse keren teruggefloten!".  Een goed lezer begrijpt hieruit dat, omdat de gemeente autonoom bevoegd is, zij zich blijkbaar niet langer aan de voorwaarden van haar eigen RUP zou moeten houden. De stijl van president Trump blijkt ook in Hoeilaart zijn intrede gedaan te hebben. Men zou toch beter tweemaal nadenken alvorens dergelijke zaken te zeggen. De komende verkiezingen zorgen blijkbaar voor wat paniekvoetbal. 

Oppositiepartij CD&V stelt in een persbericht (klik hier) dat het RUP dringend herzien en, in samenspraak met de omwonenden, bijgestuurd moet worden want anders blijft het dergelijke projecten regenen.  Naast het RUP is het ook noodzakelijk het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bij te sturen want anders wordt Hoeilaart sowieso een stad. Een andere voorgestelde piste is dat de gemeente de bebouwbare open ruimten zelf opkoopt en die dan zelf, in samenspraak met de bevolking, ontwikkelt, ver van de projectontwikkelaars.

De ruimtelijke ordenning van onze gemeente is een serieuze zaak, bepalend voor de toekomst van ons dorp. Wij lezen vandaag dat de burgemeester oproept om ons met vereende krachten te verzetten tegen het project. Mogen we daaruit verstaan dat eindelijk eens naar de burger en alle betrokken partijen geluisterd zal worden? Het zou de eerste keer zijn.