Martin De KegelFonds viert 10 jaar aan vijver Jeanine

zaterdag 25 jun 2011

Aan de vijver bij Jeanine was het weer een gezellige bedoening. Het Martin De Kegelfonds vierde er zijn 10de verjaardag.
 
Het De Kegelfonds is een vzw die ontwikkelingsprojecten in Sri Lanka financiert. Met het ingezamelde geld worden lokale schooltjes opgeknapt, waterputten met elektrische pompen uitgerust, dispensaria vernieuwd, schoolgerief en uniformen voor kinderen aangekocht,…..
 
Een groep Hoeilanders, geënthousiasmeerd door Agnes van Geyseghem, ondersteunt dit initiatief reeds bijna 10 jaar. Vandaag was het de bedoeling om, met een verzorgde BBQ en de onvermijdelijke tombola, de kas van de vzw verder te spijzen.
 
In een korte speech gaf Lieve De Kegel een overzicht van de recente realisaties in Sri Lanka.  
Agnes Van Geyseghem werd bedankt, en in de bloementjes gezet, voor haar jarenlange inzet voor de vzw. De Hoeilaartse GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingSamenwerking) overhandigde een cheque van € 2.500 uit het budget van “partnersteun”.