Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

Extra gemeenteraad een maat voor niks? (persbericht)

dinsdag 29 mrt 2011

Persbericht ingezonden door CD&V Hoeilaart
 
Op initiatief van de CD&V en NV-A fracties was er op 23 maart l.l. een extra zitting van de gemeenteraad. Reeds geruime tijd krijgen de CD&V raadsleden via verschillende kanalen onrustwekkende signalen over het gemeentelijk personeelsbeleid in Hoeilaart. Zo werden er de voorbije weken een aantal personeelsleden ontslagen. Verder heeft  CD&V Hoeilaart een aantal bedenkingen bij het selectief  gemeentelijk aanwervingsbeleid.
 
Daarom was het voor de CD&V gemeenteraadsleden noodzakelijk om zo vlug mogelijk op een correcte manier over het gevoerde personeelsbeleid geïnformeerd te worden. Dit kon alleen door het houden van een extra gemeenteraadszitting. De opmerking van burgemeester Vandenput in de media dat CD&V en NV-A de gemeenteraad bijeenroepen om zo een extra zitpenning op te strijken, is totaal onaanvaardbaar en een burgemeester onwaardig. Dergelijke uitspraken, door leden van bestuursmeerderheid Open VLD en PW, zijn een blamage voor de democratie.
 
Tijdens deze extra gemeenteraad kwam ook het alcoholgebruik, door personeelsleden tijdens de diensturen, ter sprake. Het gemeentebestuur wenst hier terecht tegen op te treden. Ook voor CD&V Hoeilaart is het gebruik van alcohol tijdens de diensturen niet toegelaten. Vroeger niet, nu niet en morgen ook niet.
 
Alcoholgebruik op het werk bestrijden vergt echter een goed, adequaat en consequent personeelsbeleid. Het gemeentebestuur heeft bevestigd op de hoogte te zijn van verschillende personeelsleden die alcoholische dranken gebruiken tijdens de diensturen.
 
Om hier paal en perk en een voorbeeld te stellen, heeft het gemeentebestuur er één personeelslid van 57 jaar, met 11 jaar dienstervaring, uit gehaald en na 2 omstreden verwittigingen de laan uitgestuurd. Direct de harde aanpak, is het motto van Open VLD en PW Hoeilaart. Het menselijk aspect  werd  hierbij duidelijk uit het oog verloren. Dat de ontslagen persoon zijn werk steeds met inzet en vakmanschap uitvoerde, was voor het gemeentebestuur blijkbaar van geen belang.
 
Voor CD&V zijn er bovendien andere mogelijkheden, die nauw aansluiten bij een efficiënt preventiebeleid, om het alcoholgebruik te bestrijden. Waarom eerst geen sanctie opleggen met gedeeltelijk loonverlies ? Of het personeelslid voor een bepaalde periode schorsen ?
Nee, direct ontslag is blijkbaar het motto. Althans voor één persoon.
 
Het gemeentebestuur bevestigde zeer goed op de hoogte te zijn van verschillende andere personeelsleden die ook alcohol drinken tijdens de diensturen. Slechts één persoon heeft twee waarschuwingen gekregen. De andere alcoholgebruikers werden met rust gelaten. Op de vraag waarom dit zo is, kon het gemeentebestuur
geen duidelijk antwoord geven.
 
Het gemeentebestuur heeft gelijk dat alcoholmisbruik binnen de gemeentelijke gebouwen het imago en de goede faam van Hoeilaar schaden. Daarin steunen wij het gemeentebestuur volledig in. Maar dat het voor Open VLD en PW aanvaardbaar is dat belangrijke gemeentelijke mandatarissen van hun partij, al dan niet zelf onder invloed van overmatig alcoholgebruik, personeelsleden op café en in volle publiek hardhandig aanpakken, is voor CD&V totaal ontoelaatbaar. Dit brengt immers zeker enorme schade toe aan het imago van onze gemeente. Maar voor Open VLD en PW is dit blijkbaar niet zo belangrijk, men is van mening dat, wat in de vrije tijd op café gebeurt, niet behoort tot het gemeentebeleid.
 
Jammer genoeg is er méér aan de hand binnen het gemeentebestuur. Volgens het schepencollege zijn er verschillende personeelsleden die weigeren om nog verder “bevelen” en instructies van het bestuur uit te voeren. Het ongenoegen onder het personeel zit dus veel dieper en is dus duidelijk veel groter dan eerder gedacht. Zo stelt CD&V zich vragen bij een aantal aanwervingen die op zijn minst op een dubieuze manier zijn gebeurd. Het gaat hier over aanwervingen van personen die zonder het afleggen van enige proef of examen onmiddellijk aan de slag konden gaan.
 
Andere collega’s  daarentegen zijn pas aangeworven nadat ze geslaagd zijn in een aanwervingsexamen. Dit ruikt zéér sterk naar vriendjespolitiek of politieke benoemingen, zeker als men weet dat sommige van deze nieuwe aangeworven personeelsleden op een spontane manier gesolliciteerd hebben, zonder dat iemand wist dat het gemeentebestuur op zoek was naar een bijkomend personeelslid. Komt daarbij nog dat een aantal van hen een zeer nauwe familieband hebben met leden of mandatarissen van Open VLD en PW Hoeilaart !
 
Dit zijn helaas geen insinuaties, maar vaststaande feiten !
 
Er is bij het Hoeilaarts gemeentebestuur vandaag geen sprake meer van een objectief aanwervingsbeleid. Het was ooit anders.
 
CD&V heeft gevraagd om met dergelijke praktijken onmiddellijk te stoppen en ieder personeelslid op eenzelfde objectieve manier te behandelen. Als er een vacante betrekking is, moet dit op verschillende manieren kenbaar gemaakt worden bij de bevolking, zodat iedereen die interesse heeft in een job bij de gemeente Hoeilaart, zich hiervoor kandidaat kan stellen. Pas nadien kan men dan uit alle kandidaten via een objectieve test de beste kiezen, los van enige binding met welke politieke partij dan ook. Dit is ook in het belang van het personeelslid zelf.
 
Deze extra gemeenteraad duurde meer dan 2 uur. Of het een maat voor niets was, is nog af te wachten. CD&V Hoeilaart heeft in ieder geval beloofd om het aanwervingsbeleid van het gemeentebestuur nauwlettend in het oog te houden. Bij verder misbruik zullen wij niet nalaten om dit kenbaar te maken bij de toezichthoudende overheid.
 
De CD&V fractie
 
(persberichten vallen onder de verantwoordelijkheid van de indiener).