Foutmelding

  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null in monkberry_field_news_detail() (regel 159 van /data/sites/web/hoeilanderbe/subsites/www.hoeilander.be/sites/all/modules/custom/monkberry/monkberry.fields.inc).

10-puntenplan voor een veiliger Hoeilaart

vrijdag 17 mei 2013

Dit is een persbericht van Youri Vandervaeren!
De inbrakenplaag houdt Hoeilaart en omstreken al jaren in haar ban. Voeg daar nog eens de overlast op bepaalde plekken in Hoeilaart aan toe en beide overlastfenomenen vormen het ideale recept om het veiligheidsgevoel van de Hoeilander danig op de proef te stellen. 
Het residentiële karakter van onze gemeente en de aanwezigheid van een goed uitgebouwd wegennet maken Hoeilaart immers bijzonder aantrekkelijk voor rondtrekkende dadergroeperingen.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat we uit het recentelijk gepubliceerd jaarverslag van de Politiezone Druivenstreek een algemene lichte stijging (+1,6%) van het aantal woninginbraken waarnemen weliswaar een toename van 37,5% in Hoeilaart!
“Over de verschillende jaren heen werden de meeste diefstallen in woningen gepleegd in de gemeente Overijse. Houden we rekening met het inwonersaantal van deze gemeenten, dan moeten we concluderen dat de gemeente Hoeilaart in 2012 de hoogste criminaliteitsgraad per 1.000 inwoners had voor dit fenomeen.” 
Het zachte weer lokt traditioneel veel mensen naar buiten zo ook de Hoeilaartse jongeren. De speelruimten zijn bij dergelijk weer locaties waar onze jeugd graag vertoeven. We kunnen er niet om heen dat deze plekken soms met overlast af te rekenen krijgen.
De gemeente heeft als doel jongeren een veilige thuishaven te bieden waar ze de kans krijgen zich te ontplooien. Door deze speelruimtes motiveren en stimuleren we jongeren tot maatschappelijke participatie en probeert de gemeente de ontplooiing van jongeren positief te beïnvloeden. De aanwezigheid van speelruimtes houdt ook nog een ander belangrijk opvoedkundig aspect in. We stimuleren jongeren om hun sociale vaardigheden aan te scherpen.
De gemeente zette in 2011 een lovenswaardig project rond hangjongeren op. Rondhangen is zinvol en maakt deel uit van het socialisatieproces dat jongeren doorlopen om zich tot volwassen burger in het leven te integreren. We dienen jongeren fysisch en psychisch in de openbare ruimte te aanvaarden en hen te stimuleren om de openbare ruimte positief en met respect voor de buurt en buurtbewoners te gebruiken. 
We mogen het probleem van deze vorm van overlast niet overroepen. Ik ben ervan overtuigd dat de overlast door enkelingen wordt veroorzaakt die we op hun plichten dienen te wijzen. Om de rotte appels eruit te halen dient het probleem in kaart gebracht worden. Daarom vind ik gesprekken met deze jongeren in eerste instantie het meest aangewezen. Communicatie is immers een belangrijk instrument. De gemeente dient met deze jongeren blijvend in gesprek te treden en wederzijds respect op te bouwen. Die gesprekken kunnen het best door de jeugddienst (of een straathoekwerker) gevoerd worden. Preventie is voor mij nog altijd de eerste stap. Pas als preventie niet zou helpen kan aan repressie gedacht worden. Ik wens ook de rol van de politie hierin te benadrukken. Ik pleit voor meer blauw op straat. Hun aanwezigheid kan een geruststelling zijn voor de buurtbewoners en kan deze jongeren aansporen tot overlast beperkend gedrag. Laat mij evenwel duidelijk zijn. Gaat het om echt crimineel gedrag dan moet de politie wel ingrijpen. Jeugdcriminaliteit is een ernstige zaak en verdient een weloverwogen aanpak.
 
We dienen allen tesamen de hand aan de ploeg te slaan voor een veiliger Hoeilaart! Hiertoe schuif ik een 10-puntenplan naar voren waaruit ideeën gedistilleerd of verder verfijnd kunnen worden.
 
Een 10-puntenplan voor een veiliger Hoeilaart!
 
1. Werk maken van een sterk lokaal geïntegreerd veiligheidsbeleid waarbij de aanstelling van een (bovenlokaal) ambtenaar integrale veiligheid onderzocht kan worden. Deze ambtenaar zal de problemen rond veiligheid centraal coördineren en faciliteren. De ambtenaar zal de burgemeester bij de ontwikkeling, opvolging, evaluatie en bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid ondersteunen.
 
2. Oprichting van een “overlastteam” binnen de politiezone. De bedoeling is bijzondere overlastfenomenen zoals eigendomsdelicten, sluikstorten, lawaaihinder en buurtoverlast (zoals hangjongeren, verkeersoverlast, kleine drugsoverlast, wildplassen, vandalisme, graffiti, etc.) die leiden tot onveiligheidsgevoelens, doeltreffend aan te pakken zodat de veiligheid en de leefbaarheid verhogen.
 
3. Een politiekorps met voldoende manschappen. In het jaarverslag van 2012 staat te lezen dat onze politiezone voorrang zal krijgen om nieuwe inspecteurs aan te werven. Dankzij deze nieuwe aanwervingen zullen alle politiediensten hopelijk snel op volle kracht kunnen opereren zodat er meer gerichte controles en patrouilles kunnen uitgevoerd worden.
 
4. De organisatie van een infoavond rond buurtinformatienetwerken of BIN. Een BIN kan bijdragen tot een veilige leefomgeving. Een BIN is een gestructureerde manier van samenwerken tussen de inwoners en de politie. Een BIN wordt opgericht op vraag van de burgers die, door het uitzicht of de ligging van hun buurt, vaker te maken kunnen hebben met inbrekers. Door een wederzijdse snelle informatie-uitwisseling wordt vooral getracht om inbraken te voorkomen.
5. Verhoogde preventieve inbraakpatrouilles tijdens de werkweek (de meeste inbraken vinden op dinsdag, woensdag en donderdag plaats) waarbij de meest inbraakgevoelige wijken (prioritaire wijken) de voorkeur genieten.
 
6. Plaatsing van ANPR-camera’s op de belangrijkste invalswegen in Hoeilaart (en bij uitbreiding de Druivenstreek).
 
7. Straathoekwerker: vast (vertrouwens)persoon die op zeer regelmatige basis contact heeft met rondhangende jongeren en waarbij er een blijvend overleg is tussen politie/bestuur/straathoekwerker/jeugddienst.
 
8. In aanvulling op de ruiterijpatrouilles, inzetten op (meer) fiets- en/of voetpatrouilles. Deze kunnen positief inspelen op het veiligheidsgevoel en kunnen het aanspreekbaarheidsniveau nog verhogen. Ook patrouilles in anonieme wagen(s) waardoor daders sneller op heterdaad kunnen betrapt worden, kunnen enig soelaas bieden.
 
9. De opstart van een proefproject rond synthetisch DNA (SDNA). Dit houdt concreet in dat waardevolle materialen, zoals juwelen, laptops, etc. kunnen worden gemarkeerd met een unieke synthetische DNA-code. Dit synthetisch DNA licht op bij gebruik van ultraviolet-straling en is gekoppeld aan een DNA-databank dat enkel raadpleegbaar is door de politiediensten. Maar ook voor het opsporen van daders genereert SDNA een probleemoplossend effect door het leveren van bewijslast. Bij het betreden van een woning of winkel wordt het synthetisch DNA op de betreder gespoten waardoor deze wordt gekenmerkt. Hierdoor kunnen criminelen, die al te vaak vrijuit gaan wegens de afwezigheid van materieel bewijs, makkelijker worden herkend en als dusdanig in beschuldiging worden gesteld.
 
10. Sensibilisering van onze inwoners: De meldingsbereidheid van de inwoners kan ook bijdragen tot het verminderen van het aantal eigendomsdelicten. In heel wat gevallen wordt een succesvolle interventie immers voorafgegaan door een telefonische oproep.
 
Youri Vandervaeren