Tentoonstelling "Hoeilaart en Wereldoorlog I"

14 nov 2018, 9:15 tot 17 nov 2018, 9:15

Locatie: Gemeentehuis

Organisator: Koninklijke Heemkundige Kring

Honderd jaar geleden, op 11 november 1918, eindigde de Eerste Wereldoorlog. Onder de noemer Niemandslandherdenkt Hoeilaart dat met een reeks evenementen, waaronder een tentoonstelling van de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”. Ook in 2018 kon de Heemkundige Kring niet voorbijgaan aan de Eerste Wereldoorlog. Dat is trouwens zo in vele van de ons omringende gemeenten. De tentoonstelling wordt geen remake van deze in 1914. Weliswaar is de geschiedenis van de oorlog niet veranderd, maar de accenten liggen bij deze evocatie wat anders.

De tentoonstelling begint met een paneel gewijd aan het vroegere gebruik van de loting om te bepalen wie  legerdienst hoefde te doen. De situatie van de soldaten aan het front, de geïnterneerden en krijgsgevangenen worden geëvoceerd aan de hand van verschillende foto’s. De moeilijkheden in Hoeilaart veroorzaakt door de Duitse bezetter, de krappe voedselvoorziening, de druiventeelt in de oorlogsjaren, de vluchtelingen uit Menen en Halluin die in 1917 toekwamen, komen aan bod. Bijzondere aandacht is er voor het Canadese bataljon dat gedurende enkele maanden in Hoeilaart verbleef. Een zoon van een van deze Canadese soldaten bezorgde ons documentatie van zijn vader en over de slagvelden waar hij gestreden heeft.  

De gesneuvelden en de soldaten in het algemeen ontbreken natuurlijk evenmin, meer bijzonder wordt er gefocust op Georges Vandervaeren en Lance Aldous die hier in Hoeilaart begraven liggen,  de burgerslachtoffers, Jacques Rooms, Elisabeth Kumps en René Gournon  komen ditmaal ook aan bod.

De tentoonstelling vindt plaats van 10 tot en met 16 november in de zalen van het gemeentehuis en is dagelijks vrij toegankelijk tussen 14 en 17 uur, op zondag 11 november tot 18 uur

Tijdens de tentoonstelling is het  boek Hoeylaert in de “Groote Oorlog”, dat de kring in 2015 publiceerde en waarin een aantal auteurs verschillende aspecten van Hoeilaart in de oorlogsperiode belichten, beschikbaar.

Inlichtingen via glazendorp@live.be, www.glazendorp.be

940 keer gelezen