Spoorwegminister Bellot krijgt privéfeestje in Hoeilaart, reizigers en inwoners worden geweerd

28 mrt 2018, 9:45 - 12:45

Locatie: Onder de stationsbrug Hoeilaart, bij de betaalautomaat, 9u45

Organisator: Rein van Gisteren

Omwonenden van het station Hoeilaart keken verrast op toen rijplaten, vlonders, pallets en ander materiaal werden aangevoerd voor de bouw van een feesttent. Mobiliteitsminister François Bellot ontvangt er op 28 maart om 10 uur genodigden om te vieren dat de verdubbeling van het spoorwegnet tussen Brussel en Ottignies een doorstart krijgt.

Ze kregen een melding wegens hinder bij het thuiskomen en weggaan omdat hun straten voor het persevenement zijn afgezet. De buurt zelf, die al jaren hinder en schade ondervindt is niet welkom, zelfs niet al hun gemeenteraadsleden. Dit. terwijl spoorwegbedrijf Infrabel al vijf jaar probeert om via negeren, tijdrekken en juridische foefjes schadeclaims te ontlopen.

Klachtenonderzoek doodgezwegen

De voorbije jaren hebben omwonenden overlast en schade gehad door de GEN-werken: stof, licht, lawaai, zware nachtelijke trillingen, bouwafval, foutparkeren, scheuren in hun huis, kapotte wegen… Vooral het gebrek aan communicatie en een juridisering van het contact zit de omwonenden dwars. Bij de start in 2012 was er een overleggroep, maar Infrabel haakte onverhoeds af, zonder opgaaf van redenen. Ook het Hoeilaartse gemeentebestuur hulde zich vooral in stilzwijgen over zijn contact over schadeafhandeling en stelde zich vooral op als boodschapper van Infrabel. Op een gedetailleerd klachtenonderzoek werd nooit gereageerd.

Klaagmuur

“Via onze ‘klaagmuur’ wisselen we onze ervaringen over het spoorwegbedrijf uit, want door het isolatiebeleid van Infrabel worden klachten alleen individueel aangenomen. We zijn hartstikke voor een frequentere treinverbinding”, zegt Rein van Gisteren uit Hoeilaart die in 2012 de facebookpagina opstartte om de betrokkenheid van de buurt op gang te houden. Dat was nota bene op verzoek van de burgemeester, maar die hebben we daarna niet meer gezien op onze buurtoverleggen. Infrabel moet begrijpen dat ze met de tijd mee moeten: overlast wordt minder als je burgers een uitlaatklep geeft, naar ze luistert en met ze praat en als je schade netjes en snel afhandelt. Maar op het callcenter van Infrabel zitten soms uitzendkrachten die niet eens weten waar Hoeilaart ligt. Dan gooi ik de hoorn er op. Toegegeven, we waren soms ook zuur in onze commentaren, maar de stoïcijnse manier waarop Infrabel opereert lokt dat uit. Ze verwarren informatie met communicatie, en dat is echt niet meer van deze eeuw. Als je weekendwerken plant, dan volstaat het niet om een briefje aan te plakken dat je trein niet rijdt. En zeker niet als daar onzin op staat. Zo zijn reizigers een tijdlang via een plattegrond verwezen naar een totaal verkeerde straat voor vervangend vervoer. Ik ben gestopt om het ze te melden, voor ieder rappel geven ze je een nieuw klachtennummer… Ook afgelopen weekend was het weer raak: veel misverstanden onder de reizigers.”

 

Milieudelict

Vijf jaar geleden was de maat vol. Van Gisteren: “Toen Infrabel op klaarlichte dag met mannen in maanpakken een verboden combinatie van herbiciden op de “groene” geluidsmuur spoot, volgde er een boze buurtpetitie. Onderzoek wees later uit dat het een ernstig milieudelict betrof. De excuses die we kregen waren juridisch zuiver, maar ze kwamen ongemeend over.” Van Gisteren: “Wat voor mijzelf de deur dicht deed, was dat we in het gemeenschapscentrum zelf de zaalhuur voor een buurtvergadering moesten betalen, terwijl Infrabel die ruimte gratis kreeg van de gemeente. Zijn belofte dat het zou worden goedgemaakt is onze burgemeester niet nagekomen. Hij wil woensdag vast wel met minister Bellot op de foto, maar voor de bewoners zelf verstopt hij zich al jaren. Gelukkig komen de verkiezingen er aan”.

Klachtenoverzicht geheim

Rein van Gisteren: “Infrabel heeft zijn klachtenoverzicht nooit openbaar gemaakt, zodat zelfs onze eigen gemeenteraad niet kan controleren hoe de schade aan woningen, omheiningen, wegen, struiken, bomen en afrasteringen is hersteld. Infrabel juridiseert het contact en ziet schade als een verzekeringsgevalletje. In plaats van een beetje coulance verleggen ze de bewijslast naar het individu dat zich het doorgaans niet kan veroorloven om een advocaat te betalen. Veel schadeclaims zijn dan ook niet naar tevredenheid afgehandeld of ze slepen nog steeds voort. En de spoorwegwoning aan de Gladiolenlaan staat al tienjaar leeg, een schande.”

Rein van Gisteren

Vlaanderveldlaan 70

1560 Hoeilaart

0495 256 808

vlaanderveld@gmail.com

 

Stationsbuurtbewoners die niet naar werk of school hoeven, verzamelen zich WOENSDAG 28 MAART OM 9:45UUR BIJ DE BETAALAUTOMAAT ONDER HET SPOORWEGVIADUCT. Daar is het zeker droog. Ik zal zorgen voor een thermoskan met koffie. Wie voor koek? Dan vieren we ons eigen feestje in gepaste soberheid. De verf van het spandoek is nu droog en zal dan al op een voor de minister zichtbare plek zijn opgehangen.

Uw belangstelling maakt het verschil, afwachten niet. Alleen al er bij zijn is een signaal. Ik hoop op een WAARDIG protest en op een kort gesprek met BELLOT, dus dat de minister ons niet langer zal negeren. Keert hij ons de rug toe, dan zet ik mijn zwaarste middel in: boos kijken tot 14 oktober, verkiezingsdag.

Als er tweetaligen bij zijn is dat mooi, want Bellot spreekt amper Nederlands.

Ter plekke kunnen we vragen van journalisten beantwoorden die de andere kant van het feestverhaal willen horen. WENS: ieder moet zijn eigen zeg kunnen doen, wie de hoogwaardigheidsbekleders bloemen wil overhandigen voor hun succesbeleid moet ook een faire kans krijgen. Toch zijn er ook buurtbewoners die al 5 jaar (!) vruchteloos aan het procederen zijn tegen Infrabel over de bouwschade. Het gaat er om dat zij zich door ons gesteund voelen. Solidariteit is niet van gisteren.

1325 keer gelezen