Wie is er baas van je gezondheid?

26 apr 2017, 20:00

Locatie: GC Felix Sohie

Organisator: GROS

Een pleister helpt, preventie maakt beter! G3W, Wereldwinkel en GROS organiseren deze infoavond over de Wereldgezondheidsorganisatie, ’s werelds belangrijkste gezondheidsadviseur. Waarover praat de WHO in Genève? Aletha Walace uit Hoeilaart bezocht in Zwitserland een belangrijk WHO-voorbereidingsoverleg en brengt verslag uit van haar bevindingen.

Gezondheidsverschillen

Wie “Gezondheid!” zegt, denkt aan feest. Maar dat is het niet overal. Het recht op gezondheid - een mensenrecht - is niet fair verdeeld. In veel regio’s zien we armoede, ongelijkheid, uitbuiting of conflicten. De grote gezondheidsverschillen tussen mensen hangen nauw samen met klimaat, scholing, inkomen en welstand.

Mensenrecht

G3W (voluit: Geneeskunde voor de Derde Wereld) vraagt onze aandacht voor gezondheid als mensenrecht. Niet alleen pleit G3W voor goede zorg, vooral ook voor gezonde levensomstandigheden in het Zuiden. Een ontsteking moet je goed verzorgen. Maar pak je niet óók de bron aan, dan verandert er niks. Pleisters plakken helpen zeker, maar preventie maakt je pas echt beter. We moeten meer oog krijgen voor andere factoren die bepalen of mensen ziek worden. We moeten de oorzaken ervan blootleggen: onveilig werk, vervuiling, klimaat, conflicten over bodemschatten, weinig sociale bescherming. Naast leefstijl en toegang tot zorg zijn dat belangrijke gezondheidsdeterminanten en voorspellers van onze levensverwachting.

Lobby in Genève

Aletha Wallace is als G3W-vrijwilliger in januari naar Genève geweest. Daar volgde ze voor G3W de voorbereidingen van de algemene vergadering van de WHO, eind mei. Samen met andere ngo’s en de Peoples Health Movement trad Aletha op als waakhond bij de voorbereiding van de algemene vergadering. Dat is hard nodig, want het gaat in Genève om beslissingen op wereldschaal. Welke gezondheidsbedreigingen krijgen prioriteit? Hoe en waar? En, om het heel cru te zeggen, welke regio’s laten we creperen? Belangenbehartigers van de farma-industrie proberen de individuele leden van de WHO te beïnvloeden: “Kies onze producten en methoden”. De lobby en geldstromen van private partijen (zoals Bill Gates) op het WHO-beleid kunnen veel invloed hebben op het beleid. Zozeer, dat in 2016 zelfs de integriteit van de WHO-besluiten in vraag moest worden gesteld.Er is alle ruimte voor vragen en discussie. Niet alleen leerzaam voor wie zich bij de derde wereld betrokken voelt, maar ook voor mensen uit de zorg die een indruk willen krijgen hoe het gezondheidsbeleid op internationaal niveau wordt bepaald. 

De bijeenkomst wordt gehouden tijdens de jaarlijkse WHO-vaccinatieweek.

26 april 2017 om 20u - GC Felix Sohie - gratis.

267 keer gelezen